L-INVOLVIMENT TAL-ĠENITURI BIEX JIĠI EVITAT IT-TLUQ BIKRI MILL-ISKOLA

Dan ir-rapport jipprova jinforma u jiggwida l-ippjanar strateġiku fuq żmien qasir u medju tal-għaxar muniċipalitajiet tal-bliet Urbact - PREVENT u tal-muniċipalitajiet, l-awtoritajiet lokali u l-iskejjel l-oħrajn kollha madwar l-Ewropa f'dak li jirrigwarda l-involviment tal-ġenituri fl-edukazzjoni biex jiġi evitat it-tluq bikri mill-iskola. Din ir-reviżjoni hija bbażata fuq analiżi ta' dokumenti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill tal-UE dwar l-ESL u l-inklużjoni soċjali, djalogu u proċess ta' konsultazzjoni kontinwa mal-10 muniċipalitajiet involuti fil-proġett Urbact - PREVENT u tinterroga riċerka internazzjonali rilevanti għal dan il-qasam. PREVENT huwa ffinanzjat mill-programm tal-UE Urbact.

Ir-rapport jidentifika tliet oqsma ċentrali għal attenzjoni olistika, differenzjata u sistemika fuq l-involviment tal-ġenituri fl-edukazzjoni, b'mod speċifiku għall-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola:

  1. Sensibilizzazzjoni (tal-komunità u tal-familja individwali)
  2. Saħħa
  3. Sistemi Demokratiċi fl-Iskola

Ir-rapport jirrakkomanda a) ċentri ta' appoġġ lill-familji bbażat fil-komunità, b) ċentri ta' tagħlim tul il-ħajja ibbażati fil-komunità, u c) l-promozzjoni ta' sistemi ta' komunikazzjoni demokratiċi fl-iskejjel.

Tip
Document
Pajjiż
Albanija; Awstrija; Belġju; Bulgarija; Danimarka; Estonja; Finlandja; Franza; Greċja; Irlanda; Islanda; Italja; Kroazja; Latvja; Litwanja; Lussemburgu; Malta; Maċedonja ta' Fuq; Norveġja; Olanda; Polonja; Portugall; Renju Unit; Repubblika Ċeka; Rumanija; Serbia; Slovakja; Slovenja; Spanja; Svezja; Turkija; Ungerija; Ċipru; Ġermanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
N/A
Intensità tal-intervent
N/A
Sorsi ta' finanzjament
N/A

Kummenti

Żid kumment