IL-KRITERJI GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' STUDENTI F'RISKJU LI JĦALLU L-ISKOLA U JITILQU MILL-ISKOLA KMIENI

Il-UNICEF Serbia u l-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili Centre for Education Policy (Ċentru għall-Politika tal-Edukazzjoni) bl-appoġġ tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Iżvilupp Teknoloġiku tar-Repubblika tas-Serbja implimentaw il-proġett "Niġġieldu t-Tluq Bikri mill-Iskola fis-Serbja".

Il-proġett kellu l-għan li jikkontribwixxi biex jonqos in-numru ta' tfal u żgħażagħ li joħorġu mill-iskola u jitilqu mill-iskola minn kmieni. Dan stabbilixxa kriterji (indikaturi) ta' tluq bikri mill-iskola li jistgħu jintużaw mit-timijiet tal-iskola fil-monitoraġġ ta' studenti f'riskju u fil-prevenzjoni tat-tluq bikri.

F'dan il-proġett, jiġu identifikati l-istudenti (bejn 7 snin u 19-il sena) f'riskju li jitilqu mill-iskola (il-grupp fil-mira) skont dawn il-kriterji li ġejjin: 

  1. L-attendenza. Indikaturi: (a) Attendenza fqira; (b) Attendenza staġonali
  2. L-esperjenza u l-prestazzjoni akkademika. Indikaturi: (a) Riżultati edukattivi baxxi; (b) Ripetizzjoni tas-sena/Reġistrazzjoni tardiva; (c) Diversi trasferimenti minn skola għal oħra
  3. L-Imġiba. Indikatur: (a) Mġiba ħażina, mġiba aggressiva
  4. L-involviment tal-ġenituri. Indikaturi: (a) Nuqqas ta' appoġġ mingħand il-familja; (b) Nuqqas ta' impenn fl-istituzzjoni min-naħa tal-familja
  5. L-impenn tal-istudent. Indikaturi: (a) Nuqqas ta' impenn soċjali fl-iskola; (a) Nuqqas ta' impenn akkademiku fl-iskola; (c) Passat ta' tluq mill-iskola
  6. Il-fatturi ta' vulnerabbiltà individwali u soċjali. Indikaturi: (a) Mhemmx għarfien tajjeb tal-lingwa Serba u sfond ta' migrazzjoni, (b) Mobilità frekwenti tal-familja; (c) Bidla għal għarrieda fis-sitwazzjoni tal-familja; (d) Tbatija ekonomika; (e) Nuqqas ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħlim (eż. għal apparat tal-iskola, trasport eċċ.); (f) Abbuż ta' sustanzi mill-istudent jew mill-membri tal-familja; (g) Passat fil-familja ta' tluq bikri mill-iskola (b'mod partikolari tal-aħwa); (h) Li wieħed ikun vittma ta' bullying u vjolenza; (i) Li wieħed ikun vittma ta' diskriminazzjoni jew segregazzjoni (tfal bi bżonnijiet speċjali ta' tagħlim, membri ta' minoranza etnika, eċċ.); (j) L-integrazzjoni jew l-integrazzjoni mill-ġdid f'istituzzjoni wara żmien twil fl-isptar jew f'xi istituzzjoni residenzjali (tfal bi bżonnijiet speċjali jew delinkwenti żgħażagħ), (k) Tfal li ġew f'kunflitt mal-liġi (l) Id-distanza bejn id-dar u l-iskola u/jew l-attendenza ta' klassijiet separati.
Tip
Practice (indirect evidence)
Pajjiż
Serbia
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted; Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
National government; Private funding

Kummenti

Żid kumment

Din ir-riżorsa hija parti mill-oqsma / suboqsma li ġejjin :