GRUPPI INTERATTIVI INCLUD-ED

Gruppi Interattivi hija waħda mill-Azzjonijiet Edukattivi ta' Suċċess (SEAs) identifikati fil-proġett ta' riċerka INCLUD-ED. INCLUD-ED analizza strateġiji edukattivi li jikkontribwixxu biex jingħelbu l-inugwaljanzi u jippromwovu l-koeżjoni soċjali, u dawk li jiġġeneraw l-esklużjoni soċjali, b'attenzjoni partikolari fuq il-gruppi vulnerabbli u emarġinati. Il-Gruppi Interattivi jintużaw sabiex itejbu l-edukazzjoni ta' tfal u żgħażagħ f'kuntesti differenti. F'dawn il-gruppi it-tfal tal-klassi jinġabru fi gruppi eteroġenji żgħar, kull wieħed minnhom mgħejun minn adult. Kull grupp ikun organizzat madwar erba' jew ħames studenti, b'mod eteroġenju f'dak li jirrigwarda l-livell tal-kapaċitajiet, is-sess, il-kultura, il-lingwa u l-etniċità. Dan l-eżempju jfiehem l-IG u r-riżultati tagħhom fil-prattika.

Gruppi Interattivi (IG) hija waħda mill-Azzjonijiet Edukattivi ta' Suċċess (SEAs) identifikati fil-proġett ta' riċerka INCLUD-ED: Strateġiji għall-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali fl-Ewropa mill-edukazzjoni (il-Kummissjoni Ewropea, is-Sitt Programm Qafas, 2006-2011). INCLUD-ED analizza strateġiji edukattivi li jgħinu biex jingħelbu l-inugwaljanzi u jippromwovu l-koeżjoni soċjali, u dawk li jiġġeneraw l-esklużjoni soċjali, b'attenzjoni partikolari fuq il-gruppi vulnerabbli u emarġinati. L-SEAs li jappoġġjaw l-edukazzjoni ta' studenti f'riskju, għandhom komponenti universali li ntwerew li huma trasferibbli f'kuntesti differenti ħafna, u li jwasslu għal suċċess fl-edukazzjoni. Il-GI jintużaw sabiex itejbu l-edukazzjoni ta' tfal u żgħażagħ f'kuntesti differenti madwar id-dinja.

Il-qafas teoretiku li jistrieħu fuqu l-GI jitlaq mil-letteratura xjentifika estensiva li tindika l-impatt negattiv tar-ragruppament skont l-abbiltà fuq it-tagħlim tal-istudenti, l-aspettattivi u l-awtostima, il-possibbiltà tat-tagħlim mill-pari, u ċ-ċaqliq għal gruppi ta' abbiltà ogħla, speċjalment għall-istudenti vulnerabbli, flimkien mal-ħtieġa li jitkattru u jiġu diversifikati l-interazzjonijiet li l-istudenti huma esposti għalihom. F'konformità mal-approċċi pendenti tax-xjenzi tat-tagħlim, l-IG jinvolvu u jippromwovu l-kwantità u l-kwalità tal-interazzjonijiet tal-istudenti kollha permezz ta' approċċ djaloġiku lejn it-tagħlim. It-teorija tat-tagħlim djaloġiku ssostni li l-istudenti jifhmu s-suġġett fil-fond u jinvolvu ruħhom fi proċessi ta' trasformazzjoni personali u soċjali permezz ta' djalogi li huma ugwalitarji, jirrikonoxxu u jibnu fuq l-intelliġenza kulturali ta' kull persuna, ifittxu t-trasformazzjoni, itejbu d-dimensjoni strumentali tad-djalogu, huma bbażati fuq il-valur tas-solidarjetà, jaġixxu bħala sorsi ta' ħolqien ta' tifsir, u jippromwovu l-valur ugwali ta' sfondi differenti. B'hekk, l-IG jiksbu l-parteċipazzjoni ta' dawk kollha li direttament jew indirettament jinfluwenzaw it-tagħlim u l-iżvilupp tal-istudenti, fosthom l-għalliema, il-qraba, il-ħbieb, il-ġirien, il-membri ta' assoċjazzjonijiet u organizazzjonijiet tal-viċinat u voluntiera lokali.

L-IG jistgħu jintużaw bħala prattika indipendenti iżda huma wkoll implimentati fl-iskejjel bħala Komunitajiet ta' Tagħlim, flimkien ma' SEAs oħrajn bħal Laqgħat Letterarji bi Djalogu u Edukazzjoni għall-Familja. Komunitajiet ta' Tagħlim huwa proġett ibbażat fuq intervent fl-iskola kollha sabiex jingħeleb it-tluq bikri mill-iskola u biex titjieb il-prestazzjoni fl-iskola u l-koeżjoni soċjali. Bħala riżultat tat-titjib li nkiseb f'dawn l-iskejjel, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa rrakkomandaw li l-iskejjel jitqiesu bħala komunitajiet ta' tagħlim biex jonqos it-tluq bikri mill-iskola u jittejbu r-riżultati tat-tagħlim.

Tip
Practice
Pajjiż
Albanija; Awstrija; Belġju; Bulgarija; Danimarka; Estonja; Finlandja; Franza; Greċja; Irlanda; Islanda; Italja; Kroazja; Latvja; Litwanja; Lussemburgu; Malta; Maċedonja ta' Fuq; Norveġja; Olanda; Polonja; Portugall; Renju Unit; Repubblika Ċeka; Rumanija; Serbia; Slovakja; Slovenja; Spanja; Svezja; Turkija; Ungerija; Ċipru; Ġermanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted; Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Ittraduċi (Utenti rreġistrati biss)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Ittraduċi (Utenti rreġistrati biss)