ICAM: L-Inklużjoni ta’ Tfal Affettwati mill-Migrazzjoni

Stampa: ICAM logo

Il-programm ICAM (L-Inklużjoni ta’ Tfal Affettwati mill-Migrazzjoni) huwa programm tal-Erasmus+ imfassal biex jiżgura li t-tfal li ġew affettwati mill-migrazzjoni jistgħu jaċċessaw l-edukazzjoni. Il-programm jgħin lill-iskejjel joħolqu ambjent sigur għat-tfal affettwati mill-migrazzjoni biex ikunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-edukazzjoni tagħhom.

L-ICAM għandu l-mira li jikseb l-inklużjoni u kundizzjonijiet aħjar għall-apprendiment permezz tat-titjib ta’ klima ta’ ‘Convivencia’ (terminu Spanjol li bejn wieħed u ieħor ifisser ‘għajxien fl-armonija’ u użat biex jindika ambjent pożittiv), is-sensibilizzazzjoni fost il-persunal tal-iskola, il-familji, u oħrajn dwar id-drittijiet tat-tfal affettwati mill-migrazzjoni, u jipprovdi appoġġ addizzjonali għall-apprendiment soċjali u emozzjonali (SEL) tat-tfal.

Il-pakkett tar-riżorsi tal-ICAM jgħin lill-iskejjel biex jippreparaw għal u jipprovdu appoġġ għal skejjel mal-Ewropa kollha biex jgħinu jilqgħu u jinkludu tfal Ukreni f’ħames oqsma essenzjali:

-Fehim tal-esperjenzi tat-tfal refuġjati u kif dawn jistgħu jkunu affettwati.

-Appoġġ effettiv mal-iskola kollha għall-introduzzjoni ta’ tfal spostati.

-Restawrar tal-benesseri soċjali u emozzjonali.

-Żgurar tas-sikurezza u mġiba responsabbli fl-iskola u meta jużaw l-internet.

-Tiswir ta’ sħubiji bejn il-ġenituri/kustodji għal benesseri soċjali u emozzjonali dejjem għaddej fid-dar.

Tip
Practice (direct evidence)
Pajjiż
Belġju; Franza; Italja; Renju Unit; Rumanija; Spanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment