CHILD-UP - Integrazzjoni Ibrida tat-Tfal: It-Tagħlim tad-Djalogu bħala mod biex jiġu Aġġornati l-politiki tal-Parteċipazzjoni

Stampa: CHILD UP logo

CHILD-UP għandu l-mira li jipprovdi lill-iskejjel, is-servizzi soċjali, iċ-ċentri ta’ akkoljenza, l-aġenziji tal-edukazzjoni u tal-medjazzjoni, u lil dawk li jfasslu l-politika bl-għarfien dwar metodi djaloġiċi li jistgħu jappoġġjaw lill-professjonisti li jaħdmu ma’ tfal migranti. Il-proġett jikkombina l-innovazzjoni ma’ tradizzjonijiet ferm ippruvati, li jtejbu l-fehim ta’ kif jikkontribwixxu għal tagħlim parteċipattiv, integrazzjoni, edukazzjoni ta’ kwalità għolja, u protezzjoni.

CHILD-UP iwettaq riċerka dwar il-livell ta’ integrazzjoni tat-tfal migranti fl-Ewropa u l-kundizzjoni soċjali tagħhom  bil-mira primarja li jiġi propost approċċ innovattiv biex jittejbu dawn il-kundizzjonijiet. F’din il-bidla tal-perspettiva, aġenzija tat-tfal – forma speċifika ta’ parteċipazzjoni – tirrappreżenta l-element fundamentali reali biex jittejjeb il-benesseri psikosoċjali tat-tfal u jqiegħed lit-tfal fiċ-ċentru tal-awtonomizzazzjoni tagħhom.

CHILD-UP jenfasizza l-importanza tar-relazzjoni bejn aġenzija tat-tfal minn naħa waħda u interazzjonijiet djaloġiċi bejn tfal u tfal u adulti min-naħa l-oħra. CHILD-UP għandu l-mira li juri li l-adulti li jiffaċilitaw din l-interazzjoni djaloġika toffri lit-tfal migranti l-opportunità li jibdlu l-kundizzjoni soċjali tagħhom stess, billi jeżerċitaw l-aġenzija tagħhom. F’CHILD-UP, l-integrazzjoni hija meqjusa ibrida u hija bbażata fuq kontributi ta’ tfal migranti kif ukoll tfal mhux migranti.

CHILD-UP huwa proġett iffinanzjat minn Orizzont 2020 u huwa kkoordinat mill-Università ta’ Modena u Reggio Emilia.

Tip
Document (direct evidence)
Pajjiż
Belġju; Finlandja; Franza; Italja; Olanda; Polonja; Renju Unit; Svezja; Ġermanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment

Din ir-riżorsa hija parti mill-oqsma / suboqsma li ġejjin :