RefugeesWellSchool

Stampa: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) huwa proġett ta’ Orizzont 2020 ffinanzjat mill-Ewropa mwettaq minn seba’ msieħba f’sitt pajjiżi Ewropej. L-objettiv globali tiegħu huwa li jimplimenta ulterjorment ir-rwol abbażi tal-evidenza ta’ interventi preventivi bbażati fl-iskola fil-promozzjoni tal-benesseri mentali ta’ adolexxenti migranti u refuġjati, u kif dawn jistgħu jiġu implimentati fid-diversi ambjenti edukattivi.

Sabiex tinftiehem aħjar l-influwenza li programmi preventivi jistgħu jkollhom f’kuntest ta’ skola, il-proġett RWS jevalwa l-proċessi tal-effettività u l-implimentazzjoni ta’ dawn il-ħames interventi preventivi bbażati fl-iskola:

  • Taħriġ tal-Għalliema fis-Servizz u Tekniki ta’ Rkupru tat-Tagħlim;
  • Programm ta’ Terapija bid-Drama fil-Klassi;
  • Merħba fl-Iskola;
  • Intervent PIER (Integrazzjoni mal-Pari u Riżorsa ta’ Titjib (Peer Integration and Enhancement Resource)) ;
  • Taħriġ tal-Għalliema fis-Servizz.

RWS jistudja l-effettività ta’ dawn il-ħames interventi differenti fir-rigward tal-benesseri mentali ta’ adolexxenti migranti u refuġjati li qed jieħdu sehem f'dawn l-interventi. RWS juża kunċettwalizzazzjoni wiesgħa tal-“benesseri mentali”, billi jfittex:

  • Tnaqqis fil-problemi tas-saħħa mentali;
  • Aktar reżiljenza;
  • Aktar networks ta’ appoġġ soċjali u relazzjonijiet interetniċi pożittivi;
  • Attendenza fi skola u sens ta’ appartenenza fiha.

Ir-riżultati tal-implimentazzjoni u l-istudji se jiġu kondiviżi mal-parteċipanti, mal-professjonisti li jaħdmu fl-iskejjel mat-tfal, mal-pubbliku inġenerali, ma’ dawk li jfasslu l-politika, u mal-akkademiċi.

Tip
Practice (direct evidence)
Pajjiż
Belġju; Danimarka; Finlandja; Norveġja; Renju Unit; Svezja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment