SHARMED: Memorji Kondiviżi u Djalogu

Stampa: SHARMED logo

SHARMED kien proġett ta’ azzjoni u riċerka li twettaq mill-2016 sal-2018 li wassal esperjenza ta’ tagħlim innovattiv lil aktar minn 1,000 tifel u tifla ta’ bejn 9 u 11-il sena fi tliet pajjiżi. Intużaw ritratti u materjal viżiv ieħor biex jitqanqal djalogu dwar memorji personali, tal-familja u tal-komunità u biex it-tfal ikunu mgħallma dwar diversità kulturali b’mod li juri rispett.

Iffinanzjat mill-programm Erasmus+, SHARMED kellu tliet miri:

1. Li jwassal lit-tfal biex jifhmu li differenza mhix negattiva iżda hija naturali ħafna u ta’ valur. SHARMED kellu l-mira li jagħti s-setgħa lit-tfal biex jesprimu d-differenzi tagħhom u biex ikunu miftuħa għad-differenzi ta’ nies oħra.
2. Li jħeġġeġ lill-għalliema jaħtfu l-vantaġġ tad-diversità tal-istudenti tagħhom, li normalment hija pperċepita bħala ostaklu aktar milli opportunità. SHARMED ried jistimula bidla fil-perspettiva biex jispira lill-għalliema u jappoġġjahom biex jadattaw l-istrumenti żviluppati minn SHARMED biex irawmu edukazzjoni aktar inklużiva.
3. Li jippromwovi l-innovazzjoni fil-prattiki tat-tagħlim, billi jippreżenta r-riżultati tar-riċerka ta’ evalwazzjoni lil partijiet interessati differenti.

Tip
Practice (direct evidence)
Pajjiż
Italja; Renju Unit; Ġermanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Primarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment