Għodda ta’ valutazzjoni formattiva tal-klima tal-klassi

L-għodda ta’ valutazzjoni formattiva tal-klima tal-klassi ġiet żviluppata fil-kuntest tar-rapport “Approċċ formattiv, inklussiv u skolastiku kollu għall-valutazzjoni tal-edukazzjoni soċjali u emozzjonali fl-UE”, bil-għan li jipprovdi evalwazzjoni komprensiva u olistika tal-ambjent tal-klassi u jiggwidaw lill-għalliema u lill-istudenti biex flimkien jagħmlu bidliet pożittivi fil-klassi.

L-għodda tikkonsisti f’disa’ indikaturi għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-klima tal-klassi:

  • Ir-rispons u l-inklużjoni kulturali,
  • Sens ta’ sigurtà, inklużi l-prevenzjoni u l-protezzjoni mill-bullying,
  • Ġestjoni pożittiva tal-klassi,
  • Relazzjonijiet ta’ indokrar bejn l-għalliema u l-istudenti,
  • Relazzjonijiet ta’ appoġġ bejn il-pari,
  • Kollaborazzjoni, inkluż tagħlim kollaborattiv,
  • Impenn attiv tal-istudenti f’attivitajiet ta’ tagħlim sinifikattiv,
  • Sfidi u aspettattivi għoljin għall-istudenti kollha fil-klassi,
  • Il-vuċi tal-istudenti, inkluża l-parteċipazzjoni tal-istudenti fid-deċiżjonijiet tal-klassi.

Id-disa’ indikaturi huma ppreżentati permezz ta’ kwestjonarju biex jgħin lill-għalliema u lill-istudenti jidentifikaw is-saħħiet u l-miri għal titjib f’kull qasam. L-għodda tista’ tiġi aġġustata mill-għalliema tal-klassi skont in-natura tal-grupp tagħhom sabiex tkun kulturalment sinifikanti u adattata għall-iżvilupp.

Tip
Document (direct evidence)
Pajjiż
Irlanda; Italja; Malta
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Ittraduċi (Utenti rreġistrati biss)