Skema tal-Għalliema għall-Analiżi ta’ Djalogu Edukattiv (T-SEDA)

T-SEDA hija riżorsa multimedjali estensiva ddisinjata għall-għalliema fil-livelli edukattivi kollha biex tappoġġja l-użu tagħhom għad-djalogu fil-klassi. Hija tgħin lill-għalliema jeżaminaw u jiżviluppaw b’mod sistematiku l-prattiki tad-djalogar fil-klassijiet tagħhom stess permezz ta’ inkjesta mmexxija mill-għalliema. Il-koordinazzjoni u l-kontribut minn faċilitatur lokali bejn il-pari jippromwovu l-iskalabbiltà, is-sostenibbiltà u s-sjieda lokali.

“Djalogu fil-klassi" tirreferi għal forom produttivi ta’ taħdit bejn studenti u għalliema u gruppi ta’ pari li fihom in-nies jibnu fuq, u jisfidaw b’rispett, l-ideat ta’ ħaddieħor. Dan iżid il-parteċipazzjoni tal-istudenti fl-attivitajiet tal-klassi u jappoġġa t-tagħlim tas-suġġett.

Il-pakkett T-SEDA huwa riżorsa miftuħa multimedjali bbażata fuq ir-riċerk li tappoġġa l-prattikanti fil-livelli edukattivi kollha fl-iżvilupp tal-prattiki tad-djalogar fil-klassi, billi tmexxu l-inkjesti u l-attivitajiet ta’ impatt tagħhom stess. L-għodod ewlenin tagħha jinkludu awtoverifika tal-prattika tat-tagħlim tad-djalogar, gwida dwar inkjesta riflessiva, skema ta’ kodifikazzjoni għall-osservazzjoni u r-reġistrazzjoni sistematika ta’ forom ta’ djalogar ta’ interazzjoni fil-klassi, u vidjos illustrattivi.

T-SEDA ġiet żviluppata minn riċerkaturi u għalliema prattikanti fl-Università ta’ Cambridge. Intużat minn aktar minn 360 prattikant lil hinn mit-tim f’firxa ta’ istituzzjonijiet edukattivi f’pajjiżi, gruppi ta’ età u oqsma differenti. L-impatti fuq il-prattika huma dokumentati.

Tip
Document (direct evidence)
Pajjiż
Renju Unit; Spanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
Local funding; National government

Kummenti

Żid kumment