Jump@school – Ittestjar ta’ mudell li jiġġieled it-tluq bikri mill-iskola

Biex jipprevjeni t-tluq bikri mill-iskola (ESL), il-proġett Jump@school żviluppa u ttestja mudell ta’ intervent innovattiv u vvaluta l-impatt tiegħu fuq l-attitudni ta’ studenti vulnerabbli lejn l-iskola. Dan involva konsorzju ta’ għaxar imsieħba minn sitt pajjiżi, erba’ skejjel u 480 student ta’ bejn l-14 u s-17-il sena.

L-għan finali tal-proġett kien li joffri u jipprovdi għarfien, rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti għad-definizzjoni ta’ taħriġ vokazzjonali u politiki edukattivi li kapaċi jipprevjenu u jiġġieldu l-ESL, anki fid-dawl tal-isfidi ġodda maħluqa mix-xenarju soċjoekonomiku attwali fl-Ewropa (kriżi ekonomika, rati għoljin ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ, kwistjonijiet ta’ migrazzjoni).

Jump@school żviluppa mudell ta’ intervent bil-għan li jitnaqqas l-ESL, ibbażata fuq taħlita ta’ attivitajiet individwali u fi gruppi, relazzjoni mat-territorju u approċċ ta’ ġestjoni tal-każijiet.

L-attivitajiet inkludew:

  1. sessjonijiet ta’ pariri individwali bejn il-parteċipanti u JumpOperators
  2. l-iżvilupp ta’ Pjanijiet ta’ Żvilupp Individwali (IDP)
  3. attivitajiet fi gruppi, jiġifieri laqgħa ta’ tnedija biex jiġi ċċelebrat il-bidu tal-vjaġġ, jibdew diskussjonijiet, u workshops biex jiġu żviluppati l-kreattività, l-istima personali, il-kunfidenza u l-komunikazzjoni.
Tip
Document (direct evidence)
Pajjiż
Awstrija; Italja; Polonja; Spanja; Turkija; Ġermanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment