Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education

Stampa: Project Logo

Il-proġett “Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education” (RA) kellu l-għan li jipprovdi evidenza ta’ prattika effettiva fiż-żieda tal-kisbiet u l-bini tal-kapaċità tal-iskejjel u l-komunitajiet biex jinkludu u jappoġġjaw lill-istudenti kollha.

L-Aġenzija Ewropea għall-Bżonnijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inklużiva mexxiet il-proġett RA bejn l-2014 u l-2017, u bniet fuq il-proġett RA4AL preċedenti mill-2012. Il-proġett eżamina approċċi li direttament jew indirettament jaffettwaw il-motivazzjoni taż-żgħażagħ u l-kapaċità li jitgħallmu. Proġett ta’ segwitu sar fl-2019.

Il-proġett involva studenti, għalliema, mexxejja tal-iskejjel, riċerkaturi, ġenituri u dawk li jfasslu l-politika lokali u nazzjonali.

Ir-riżultati mill-attivitajiet tal-proġett RA inkludew:

  • L-iżvilupp ta’ strateġiji biex jiżdied l-involviment tal-persunal.
  • Involviment akbar mill-ġenituri.
  • Kollaborazzjoni eqreb mal-komunità usa’ (eż. skejjel tal-viċinat, universitajiet).
  • Eżami tal-pedagoġija għat-tagħlim fil-fond.
  • L-iżvilupp tal-mentalità ta’ tkabbir għal suċċess.
  • Tagħlim interdixxiplinarju li jipprovdi kurrikulu aktar rilevanti.
  • Fokus fuq l-awtoreviżjoni u eżami tal-kwalità tal-prattika inklużiva.
  • Żvilupp professjonali għall-persunal.
Tip
Document (indirect evidence)
Pajjiż
Awstrija; Belġju; Danimarka; Estonja; Finlandja; Franza; Greċja; Irlanda; Islanda; Italja; Kroazja; Latvja; Litwanja; Lussemburgu; Malta; Norveġja; Olanda; Polonja; Portugall; Renju Unit; Repubblika Ċeka; Slovakja; Slovenja; Spanja; Svezja; Svizzera; Ungerija; Ċipru; Ġermanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted; Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding; National government

Kummenti

Żid kumment