Preventing School Failure: Eżami tal-potenzjal ta’ politiki ta’ edukazzjoni inklużiva fil-livelli tas-sistema u tal-individwali

Stampa: PSF project logo

Il-proġett Preventing School Failure (PSF) kellu l-għan li jindirizza n-nuqqas ta’ inklużjoni u ġustizzja fis-sistema edukattiva, billi jenfasizza r-rabta bejn il-falliment fl-iskola u l-politiki inklużivi. Huwa kellu l-għan li jeżamina l-evidenza biex jissuġġerixxi li l-politiki tal-edukazzjoni inklużiva għandhom il-potenzjal li jipprevjenu l-falliment fl-iskola – kemm fir-rigward tal-individwi kif ukoll fis-sistema ġenerali. 

Il-proġett PSF ikkunsidra oqfsa ta’ politiki inklużivi fil-livelli nazzjonali u lokali li jappoġġaw effettivament lill-iskejjel biex jiżviluppaw b’modi li jinkludu lill-istudenti kollha, jipprevjenu l-falliment u jiżguraw is-suċċess tal-istudenti fl-iskola u fil-ħajja. Meta eżamina approċċi fil-livell tas-sistema, huwa estenda l-konsiderazzjoni tal-falliment fl-iskola għall-perspettiva tas-sistema, aktar milli ffokat biss fuq studenti individwali.

Huwa inkorpora żewġ attivitajiet paralleli ta’ riċerka sekondarja (desk research):

  • Reviżjoni u analiżi tal-letteratura tar-riċerka Ewropea u internazzjonali rigward il-prevenzjoni tal-falliment fl-iskola fir-rigward tal-edukazzjoni inklużiva.
  • Enfasi fuq miżuri ta’ politika nazzjonali eżistenti għall-prevenzjoni tal-falliment fl-iskola, billi jiġbor informazzjoni minn pajjiżi parteċipanti permezz ta’ stħarriġ tal-pajjiż biex jiġu identifikati l-approċċi politiċi tagħhom u jittrattaw il-falliment fl-iskola.

Il-proġett (2018-2020) kien ikkoordinat mill-Aġenzija Ewropea għall-Bżonnijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inklużiva.

Tip
Document (indirect evidence)
Pajjiż
Estonja; Finlandja; Greċja; Irlanda; Islanda; Latvja; Malta; Renju Unit; Repubblika Ċeka; Serbia; Slovakja; Svezja; Ġermanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted; Universal
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
European Funding; National government

Kummenti

Żid kumment