Ambjent ta’ evalwazzjoni għat-trawwim ta’ għodod u prattiki ta’ mentoring interkulturali fl-iskola (E-EVALINTO)

Stampa: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO għandu l-għan li jippromwovi mentoring bejn il-pari biex inaqqas it-tluq bikri mill-iskola fost studenti migranti u biex jirrikonoxxi l-valur tal-interkulturalità, kif ukoll jiżviluppa qafas tal-ICT għall-valutazzjoni, il-ġestjoni u l-iżvilupp ta’ attivitajiet għal kuntesti interkulturali. Il-proġett iffinanzjat mill-Erasmus+ jiffoka fuq proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u l-identifikazzjoni ta’ xejriet differenti fis-sitwazzjonijiet analizzati

L-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola huwa pass lejn it-titjib tal-opportunitajiet taż-żgħażagħ u għall-appoġġ ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklissiv, kif muri fil-prijoritajiet għall-Istrateġija tal-UE 2020. Il-proġett E-EVALINTO għandu l-għan li jimplimenta strateġija ta’ intervent bikri sabiex jitnaqqas id-distakk bejn studenti migranti u studenti mhux migranti.

Il-proġett jiffoka fuq l-implimentazzjoni ta’ programmi u attivitajiet ta’ mentoring interkulturali li huma appoġġjati minn ambjent tal-ICT, li jikkonsisti f’sett ta’ għodod u prattiki li jservi bħala qafas għall-evalwazzjoni ta’ kwistjonijiet interkulturali f’kuntesti skolastiċi, billi jiżviluppaw:

  • Strateġija ta’ prevenzjoni u intervent bikri bbażata fuq azzjonijiet ta’ mentoring bejn il-pari biex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskola fi studenti żgħażagħ bi sfond ta’ migrazzjoni.
  • Qafas tal-ICT għall-valutazzjoni, il-ġestjoni u l-iżvilupp ta’ attivitajiet għal kuntesti interkulturali.
Tip
Practice (indirect evidence)
Pajjiż
Irlanda; Italja; Polonja; Spanja; Ċipru
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment