Pjan ta’ azzjoni ta’ Skejjel Inklussivi – InScool

Stampa: InScool Project

Il-metodoloġija InScool hija mfassla biex tiggwida b’mod flessibbli l-iskejjel matul il-bidu ta’ vjaġġ lejn l-inklużjoni u ttejjeb ir-riżultati personali u akkademiċi għat-tfal u ż-żgħażagħ kollha billi tiffoka fuq l-aċċess tagħhom għal – u l-parteċipazzjoni fi – edukazzjoni relevanti ta’ kwalità.

Il-proġett iffinanzjat mill-UE InScool beda fl-2019 bil-għan li jwaqqaf pjan ta’ azzjoni ta’ Skejjel Inklussivi u jagħti s-setgħa lill-iskejjel madwar l-Ewropa biex jadottaw prattiki ta’ inklużjoni. Huwa kellu l-għan li jintegra żgħażagħ bi sfondi diversi fil-qalba tal-komunità tagħhom, u jgħinhom jiżviluppaw sens qawwi kemm tagħhom infushom kif ukoll ta’ għaqda. Minħabba l-ħidma flimkien mal-mexxejja tal-iskejjel, l-għalliema, il-konsulenti, il-psikologi, il-ġenituri u dawk li jfasslu l-politika, il-proġett ħoloq effetti anċillari fil-komunità tal-iskola kollha u appoġġa l-ħolqien ta’ pjan ta’ azzjoni biex iwassal strateġiji ta’ inklużjoni fl-iskejjel Ewropej. Ir-riżultat ewlieni ta’ InScool huwa l-Pakkett Edukattiv ta’ Skejjel Inklussivi.

Tip
Document (indirect evidence)
Pajjiż
Belġju; Greċja; Polonja; Renju Unit; Spanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding; Local funding

Kummenti

Żid kumment