Intervent ta’ Reżiljenza Preventiva – UPRIGHT

Stampa: UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers

Minħabba li l-problemi ta’ saħħa mentali mmultiplikaw fost iż-żgħażagħ fuq skala globali, UPRIGHT huwa proġett li jgħallem il-ħiliet meħtieġa għal saħħa fiżika u mentali tajba. Dan qed jiġi implimentat fl-iskejjel, u l-adolexxenti bikrin, il-familji tagħhom u l-persunal kollu tal-iskejjel parteċipanti huma involuti.

UPRIGHT huwa proġett ta’ riċerka ffinanzjat mill-programm tal-UE Orizzont 2020. L-akronimu jirrappreżenta “Intervent Universali ta’ Reżiljenza Preventiva implimentata Globalment fl-iskejjel biex itejjeb u jippromwovi s-Saħħa Mentali għall-Adolexxenti” (Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers). L-għan tal-proġett huwa li jiżviluppa kultura ta’ benessri fl-Ewropa, billi jiddisinja, jwassal u jivvalida programm ta’ taħriġ dwar ir-reżiljenza mentali permezz ta’ approċċ tal-iskola kollha. Il-programm tfassal minn psikologi, psikopedagoġisti, metodoloġisti u esperti tal-ICT minn madwar l-Ewropa.

UPRIGHT huwa bbażat fuq erba’ komponenti ewlenin: li jkampaw, l-effikaċja, it-tagħlim soċjali u emozzjonali u li jkunu konxji. Għal kull komponent, hemm parti teoretika, segwita minn waħda prattika. Jekk ipoġġu dawn il-ħiliet fil-prattika fil-ħajja ta’ kuljum tagħhom, l-istudenti jtejbu l-benesseri tagħhom u tal-familji tagħhom.

Tip
Practice (indirect evidence)
Pajjiż
Danimarka; Islanda; Italja; Norveġja; Polonja; Spanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
N/A
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment