Nappoġġjaw l-inklużjoni fl-edukazzjoni ta' tfal spostati mill-Ukrajna: kunsidrazzjonijiet, prinċipji ewlenin u prattiki għas-sena skolastika 2022-2023

Dan id-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal għandu l-mira li jiġbor l-esperjenza u l-għarfien kollettiv disponibbli bħalissa u jipprovdi informazzjoni dwar prattika tajba u informazzjoni intuwittiva prattika biex jappoġġja Stati Membri tal-UE fl-inklużjoni fl-edukazzjoni ta' tfal spostati mill-Ukrajna. Dan inkiteb mis-servizzi tal-Kummissjoni f'konsultazzjoni mal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati (UNCHR), il-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal (UNICEF), rappreżentanti ta' ministri tal-edukazzjoni, organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati li ltaqgħu f'avvenimenti ta' apprendiment bejn il-pari bejn Marzu u Ġunju 2022, u ma' esperti min-Network li jaħdmu fuq id-dimensjoni soċjali tal-edukazzjoni u t-taħriġ (NESET).

Id-dokument joffri sett ta' kunsidrazzjonijiet dwar sitt oqsma ewlenin, li jvarjaw mill-ilqugħ ta' tfal spostati għal miżuri fuq żmien fit-tul:

  1. l-organizzazzjoni ta' proċessi ta' lqugħ u ammissjoni;
  2. it-tħejjija ta' istituzzjonijiet edukattivi u persunal edukattiv biex jiġu inklużi t-tfal spostati;
  3. it-tmexxija ta' attivitajiet immirati biex jgħinu fl-inklużjoni ta' tfal spostati fl-edukazzjoni;
  4. l-involviment ma' familji u komunitajiet spostati u għajnuna biex it-tfal spostati jmantnu rabta mal-Ukrajna;
  5. it-teħid ta' miżuri fuq żmien fit-tul għall-promozzjoni ta' edukazzjoni inklużiva;
  6. it-teħid ta' miżuri speċifiċi għal edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal.

Ippubblikat minn: Il-Kummissjoni Ewropea
Sena: 2022
Lingwi disponibbli: Ingliż
Niżżel id-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal
Niżżel l-Iskeda Informattiva

Aħbarijiet fuq il-Portal taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni