Riżultati tal-edukazzjoni msaħħa permezz tat-teknoloġija diġitali: nimmaginaw mill-ġdid l-ekoloġija tat-tagħlim fl-iskola

Image: Monkey Business Images / Shutterstock.com

Dan l-istudju jesplora diversi fatturi li jinfluwenzaw l-użu trasformattiv tat-teknoloġija diġitali fl-iskejjel, u jiffoka fuq innovazzjonijiet li jikkontribwixxu għal riżultati edukattivi mtejba.

Ir-rapport jestendi diskussjonijiet attwali dwar l-użu tat-teknoloġija diġitali fl-iskejjel: Kif tista’ tappoġġja t-teknoloġija diġitali u ssaħħaħ it-tagħlim? X’inhuma l-fatturi li jippermettu l-użu b’suċċess tat-teknoloġija diġitali fl-edukazzjoni skolastika? X’inhuma l-implikazzjonijiet għall-politika tal-edukazzjoni, f’termini li jiġi sfruttat il-potenzjal tat-teknoloġija diġitali fl-iskejjel? Hemm ħafna eżempji ta’ prattiki innovattivi, iżda wieħed għandu jkun realistiku dwar dak li nistgħu nistennew mill-iskejjel.

  • Ippubblikat minn: EENEE
  • Sena: 2019
  • Lingwi disponibbli: Ingliż
  • Niżżel