Studju dwar l-appoġġ għall-innovazzjoni fl-iskejjel madwar l-Ewropa

L-iżgurar li t-tfal kollha jilħqu l-potenzjal tagħhom huwa prijorità ewlenija għal dawk li jfasslu l-politika tal-edukazzjoni fl-Ewropa. Biex jinkiseb dan, is-sistemi edukattivi jeħtieġ li jsiru aktar flessibbli u dinamiċi, billi jappoġġjaw approċċi innovattivi għat-tagħlim li jippermettu lill-iskejjel u s-sistemi tagħhom iżommu l-pass mat-tibdil mgħaġġel ekonomika u tas-soċjetà - u jagħmlu edukazzjoni ta’ kwalità għolja realtà għal kulħadd.

Bosta skejjel madwar l-Ewropa qed jinqatgħu minn opinjonijiet tradizzjonali tal-iskola u jikkontestaw il-konfini konvenzjonali f'termini ta’ ħin u spazju, kif ukoll proċessi ta' tagħlim. Id-diversità tal-approċċi innovattivi tagħhom turi l-bosta modi li bihom l-edukazzjoni tista’ tittrasforma mhux biss x'jitgħallmu, iżda wkoll kif it-tfal jitgħallmu.

L-istudju dwar l-appoġġ għall-innovazzjoni fl-iskejjel madwar l-Ewropa joffri reviżjoni komprensiva tal-politiki eżistenti ta’ riċerka u innovazzjoni fl-iskejjel fit-28 Stat Membru tal-UE. L-istudju jinkludi 12-il studji ta’ każijiet fil-fond minn 24 skola ta’ suċċess minn reġjuni żvantaġġati madwar l-UE.

Riżultati ewlenin

X'jixpruna l-innovazzjoni fl-iskejjel?

L-istudju juri li skejjel innovattivi jiżviluppaw il-kulturi tal-iskola bil-karatteristiċi ewlenin li ġejjin:

 • Tmexxija fl-iskejjel ta’ appoġġ u mqassma li tiżgura ambjent tax-xogħol ta' fiduċja u opportunitajiet għal żvilupp professjonali, riċerka kollaborattiva u prattiċi ta’ tagħlim bejn il-pari
 • It-tħejjija, l-impenn u l-professjonalità tal-għalliema, u l-appoġġ għall-involviment tagħhom f'kollaborazzjoni, prattiki ta’ tagħlim professjonali u riflettivi
 • Viżjoni komuni għall-iżvilupp tal-iskola, akkumpanjata minn strateġiji interni dettaljati u pjanijiet ta’ azzjoni
 • Studenti involuti bħala parteċipanti attivi fil-proċess ta’ bidla
 • Jinfetħu għall-komunitajiet lokali tagħhom u sħubijiet usa’

Appoġġ għall-innovazzjoni sostenibbli fis-sistemi tal-edukazzjoni

Biex l-iskejjel jiżviluppaw dawn il-karatteristiċi, is-sistema edukattiva kollha trid tinnova. Dan jeħtieġ:

 • Qafas koerenti ta’ politika li jkopri oqsma ewlenin bħall-kurrikulu, l-awtonomija skolastika u l-miżuri ta' kontabilità, sistemi ta’ żvilupp professjonali tal-mexxejja tal-iskejjel u l-għalliema u politiki ta' finanzjament, appoġġjati minn viżjoni fit-tul biex tinkorpora l-innovazzjoni fl-edukazzjoni skolastika u tiżgura trasformazzjoni madwar is-sistema
 • Politiki mibnija flimkien ma’ partijiet interessati ewlenin li huma direttament affettwati minn dawn l-iżviluppi ġodda
 • Il-koerenza u ċ-ċarezza dwar il-mod li bih l-inizjattivi u l-politiki differenti għandhom x'jaqsmu ma’ xulxin u jikkontribwixxu għat-twettiq ta' viżjoni komuni għall-innovazzjoni skolastika
 • Strateġiji ta’ politiki li huma sostnuti minn inizjattivi ta’ appoġġ u miżuri konkreti konsistenti mal-qafas u l-viżjoni politiċi ġenerali, u li jgħinu fl-iżvilupp tal-kapaċità tal-iskejjel biex jimmaniġġjaw u jsostnu l-bidla

L-evidenza turi li l-iskejjel huma aktar probabbli jiżviluppaw kultura ta’ innovazzjoni meta:

 • Ikollhom awtonomija suffiċjenti fuq il-kurrikulu, metodi ta’ tagħlim, il-ġestjoni tal-persunal u riżorsi finanzjarji
 • Huma responsabbli b'mod orizzontali
 • Ikollhom il-kapaċità u l-opportunitajiet jidħlu f'soċjetajiet u netwerks
 • Huma appoġġati minn sistemi ta’ żvilupp professjonali rilevanti għall-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel

Pajjiżi li jirnexxilhom jittrasformaw is-sistemi edukattivi tagħhom huma dawk li fihom l-investiment sostenibbli huwa żgurat fl-oqsma ewlenin koperti mir-riformi edukattivi. Dawn il-pajjiżi jsaħħu wkoll il-qafas ta’ evalwazzjoni tagħhom, jippromwovu kultura ta' awtovalutazzjoni u jiżviluppaw il-kapaċità tal-partijiet interessati fl-edukazzjoni biex jużaw u jinterpretaw id-dejta tal-monitoraġġ.

Sir af aktar

 • Rapport sħiħ jesplora l-kundizzjonijiet fis-sistema tal-edukazzjoni skolastika li jistgħu jippermettu jew jillimitaw bidla pożittiva fl-iskejjel
 • 12-il każ ta’ studju jesploraw l-approċċi nazzjonali u l-innovazzjonijiet individwali fl-iskejjel. Dawn jinkludu l-perspettivi ta’ esperti nazzjonali ewlenin fl-edukazzjoni u partijiet interessati li ġew intervistati u ħadu sehem fil-workshops
 • 24 profil individwali jagħtu stampa ta’ malajr tal-bidliet u l-esperjenzi f'kull skola

RAPPORT SĦIĦ: Studju dwar l-appoġġ għall-innovazzjoni fl-iskejjel fl-Ewropa

Ippreparat mill-PPMI għall-Kummissjoni Ewropea u ppubblikat fl-2018

STUDJI TA’ KAŻIJIET PROFIL TAL-ISKOLA – INNOVAZZJONIJIET U ESPERJENZI
Il-Kroazja Vežice, Rijeka L-Iskola ta’ Zadar, il-Kontea ta’ Zadar
L_Estonja Kiviõli I. Keskkool, Kiviõli Jõgevamaa Gümnaasium, Jõgeva
Il-Ġermanja Wolfgang-Borchert-School, Berlin Skola tal-Komunità Friedenauer, Berlin
Il-Greċja Ir-raba’ Skola Primarja ta’ Thiva, il-Kontea ta’ Viotia It-tieni Skola Primarja ta’ Aliartos, il-Kontea ta’ Viotia
L-Ungerija Nyitott Ajtó / Open Door, Miskolc Skola Primarja IV. Bela, Hejőkeresztúr
L-Italja I.C. Ugo Foscolo, Taormina (Sqallija) Papa Giovanni XXIII, Acireale, Catania (Sqallija)
Il-Litwanja Vyturys progymnasium, Panevėžys Salduvės progymnasium, Šiauliai
In-Netherlands De Tjotter, Lelystad Warande, Lelystad
Ir-Rumanija Școala Gimnazială ‘I. L. Caragiale’, Tulcea Colegiul Economic Buzău
Spainja Skola Primarja u Kindergaren Clara Campoamor (CEIP), Granada Skola Primarja ta’ Sierra Nevada, Granada
L-iżvezja Centralskolan, Arvika Kyrkebyskolan, Arvika
Ir-Renju Unit President Kennedy School and Community College, Coventry Skola Primarja tal-Komunità ta' Willenhall, Coventry

SOMMARJU EŻEKUTTIV bl-Ingliż / Franċiż / Ġermaniż

ANNESS 1 - Ħarsa ġenerali lejn innovazzjonijiet ta’ studji tal-każijiet

ANNESS 2 - Metodoloġija u għodod użati fir-riċerka