Il-governanza tas-sistemi tal-edukazzjoni skolastika

Hawn tista’ taċċessa l-ħidma kollaborattiva l-aktar reċenti bejn il-Kummissjoni Ewropea, il-ministeri tal-edukazzjoni u l-organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati Ewropej dwar il-governanza tal-edukazzjoni skolastika. Aqra dwar il-viżjoni komuni u l-gwida politika tagħhom.

Il-futur tal-edukazzjoni skolastika Ewropea

Il-ministri tal-edukazzjoni tal-UE reġgħu enfasizzaw il-ħtieġa għal approċċi moderni tat-tagħlim u l-governanza tas-sistemi tal-edukazzjoni skolastika sabiex jgħinu lill-iskejjel jirrispondu għad-domandi edukattivi dejjem jinbidlu tal-istudenti u s-soċjetà.

Fl-2016, il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Iskejjel ET2020, magħmul minn rappreżentanti minn ministeri tal-edukazzjoni u organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati Ewropej, intalab jirrifletti b'mod kritiku dwar il-governanza tal-edukazzjoni skolastika u kif is-sistemi jistgħu jindirizzaw l-isfidi serji tal-kwalità u l-ekwità sabiex jistinkaw għal riżultati ta’ tagħlim aħjar għaż-żgħażagħ kollha.

Il-ħidma tagħhom f'dawn l-aħħar sentejn hija mfassla biex tgħin direttament fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali.

L-iskejjel bħala organizzazzjonijiet ta’ tagħlim

Fil-qalba tal-viżjoni tagħhom għall-governanza hem il-kunċett tal-iskejjel bħala organizzazzjonijiet tat-tagħlim fi ħdan l-edukazzjoni skolastika bħala sistema ta’ tagħlim integrata.

It-twemmin huwa li f'kull pajjiż jew reġjun, dawk li jfasslu l-politika u partijiet interessati oħra għandhom il-kapaċità jaħdmu aħjar flimkien lejn għanijiet komuni u jgħinu biex issir il-bidla bbażata fuq l-evidenza, ir-riflessjoni u l-prattiki komuni, u jiżguraw li r-riforma politika twassal għal bidla u jkollha impatt dejjiemi pożittiv.

Aktar informazzjoni tinstab fir-rapport: Ideat Ewropej għal tagħlim aħjar: il-governanza tas-sistemi tal-edukazzjoni skolastika.

“L-edukazzjoni u t-taħriġ 2020" u t-tagħlim bejn il-pari”

Fuq il-bażi ta’ riċerka reċenti u permezz ta' laqgħat regolari u “Attivitajiet ta' Tagħlim bejn il-Pari” (laqgħat estiżi fuq diversi jiem, eżaminazzjoni ta' studji ta’ każijiet), il-membri stabbilew prinċipji ta’ gwida għall-iżvilupp tal-politika. Dawn huma elementi ewlenin biex jaħsbu fuqhom dawk li jfasslu l-politika meta jikkunsidraw x'azzjoni għandha tittieħed fil-futur. Id-dikjarazzjonijiet jingħaqdu ma’ eżempji speċifiċi minn pajjiżi, biex jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika u mexxejja edukattivi oħra jirriflettu b'mod kritiku dwar kif ġew implimentati approċċi differenti madwar l-Ewropa, u x’kienu r-riżultati.

Meta jinġiebu flimkien pajjiżi u organizzazzjonijiet biex jitgħallmu minn xulxin, u meta jirriflettu u joħolqu flimkien b'mod kritiku, ix-xogħol jista’ jsir rilevanti għall-pajjiżi kollha u adattati mis-sistemi edukattivi kollha, filwaqt li jirrikonoxxi li s-sistema edukattiva ta' kull pajjiż hija differenti u kumplessa ħafna.

Aktar dwar il-Grupp ta’ Ħidma u kif il-proċess “ET2020” jappoġġa lill-pajjiżi u l-partijiet interessati jidher f’dan il-video qasir:

Gwida politika ġdida dwar il-governanza - Għall-ministeri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-mexxejja tal-iskejjel

Il-pakkett il-ġdid għandu l-għan li jappoġġa lill-Istati Membri biex iżidu l-kapaċità tal-edukazzjoni skolastika għal bidla sistemika u sostenibbli.

Tista’ taqra l-prinċipji ta’ gwida u l-eżempji tal-politika kontemporanja fid-dokumenti li ġejjin. Ikklikkja fuq kull titlu biex tniżżlu (bl-Ingliż):

Rapport prinċipali:

Ideat Ewropej għal tagħlim aħjar: il-governanza tas-sistemi tal-edukazzjoni skolastika

report cover

Erba’ rapporti tematiċi:

  1. L-assigurazzjoni tal-kwalità għall-iżvilupp tal-iskejjel: modi kif titjieb l-interazzjoni bejn mekkaniżmi li huma kemm esterni kif ukoll interni għall-iskejjel.
  2. Il-kontinwità u t-transizzjonijiet fl-iżvilupp tal-istudenti: Il-kontinwità u t-transizzjonijiet fl-iżvilupp tal-istudenti.
  3. L-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel, fi skejjel bħala organizzazzjonijiet tat-tagħlim: politiki li jippromwovu u jappoġġjaw il-kollaborazzjoni tal-għalliema, l-awtonomija u t-tmexxija maqsuma fi ħdan komunitajiet ta’ tagħlim professjonali.
  4. Netwerks għat-tagħlim u l-iżvilupp fis-sistemi edukattivi tal-iskejjel: fehim aktar profond tal-iskop u n-natura ta’ netwerks għall-innovazzjoni u l-implimentazzjoni, u l-parteċipazzjoni ta’ partijiet interessati f'diversi livelli.

Tista’ wkoll tniżżel dan ir-rapport sħiħ, li fih il-5 dokumenti kollha f'PDF wieħed.

inspiring change logo