Għodod tal-Erasmus+ - Termini u kundizzjonijiet

L-informazzjoni pprovduta hawn tagħti ħarsa ġenerali lejn dak li huwa mistenni mill-listi li jittellgħu taħt l-għodod tal-Erasmus+. Biex niżguraw benefiċċju massimu u dejjiemi għall-iskejjel u l-għalliema, il-powsters kollha jridu jkunu konformi mal-istandards imniżżla hawn, u jaderixxu mal-għanijiet u l-istandards tal-programm tal-Erasmus+.

 Dawn it-Termini u l-kundizzjonijiet jikkomplementaw iċ-Ċaħda ġenerali tal-websajt.

Aqra wkoll il-Mistoqsijiet Komuni u t-Tutorial.

Ċaħda tal-għodod tal-Erasmus+

Bħala utent tal-Għodod tal-Erasmus+, jekk jogħġbok aqra din l-informazzjoni bir-reqqa:

 • L-għodod tal-Erasmus+ huma pprovduti bħala parti minn School Education Gateway, portal imwaqqaf mid-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni u l-Kultura tal-Kummissjoni Ewropea b’kollaborazzjoni tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Edukazzjoni, Awdjoviżiv u Kultura.
 • Korsijiet elenkati, opportunitajiet ta’ mobilità u talbiet għal sħubijiet strateġiċi huma offruti minn organizzazzjonijiet indipendenti, u l-Kummissjoni Ewropea ma taċċetta ebda responsabbilità għall-kontenut, il-kunsinna jew il-ġestjoni tagħhom.
 • Ebda lista ma tkun approvata minn qabel mill-Kummissjoni Ewropea jew mill-Aġenziji Nazzjonali, iżda dawk li jżidu l-informazzjoni huma mitluba jirrispettaw it-termini u l-kundizzjonijiet.
 • Meta tagħżel kors fuq il-post, opportunità ta’ mobilità jew offerta ta’ sħubijiet strateġiċi mid-database din mhijiex garanzija li l-iskejjel se jingħataw għotja ta’ Erasmus+.
 • Kors, opportunità ta’ mobilità jew sħubijiet strateġiċi m’għandhomx għalfejn ikunu elenkati fuq School Education Gateway biex tinkludihom fl-applikazzjoni tal-Erasmus+.

Termini u kundizzjonijiet bażiċi

 • L-użu tal-għodod tal-Erasmus+ huwa bla ħlas kemm għal dawk li jippowstjaw kif ukoll għall-individwi li qed ifittxu elenki li jaqblu mal-kriterji tagħhom.
 • Kulħadd jista’ jippowstja kors fuq il-post, opportunità ta’ mobilità jew talba għal sħubija strateġika. L-unika ħtieġa teknika biex toħloq elenku huwa li jkollok kont tal-utent assoċjat ma’ organizzazzjoni. Ladarba dan il-kont ikun issettjat, l-utenti jistgħu jippowstjaw elenku fi kwalunkwe sezzjoni.
 • Biex taċċessa ċerta karatteristiċi ta’ School Education Gateway u tal-Għodod tal-Erasmus+, jeħtieġ tirreġistra biex toħloq kont u ssir membru.
 • Isir kull sforz biex il-websajt tibqa’ għaddejja tajjeb. Madankollu, School Education Gateway mhijiex responsabbli, jekk ma tkunx disponibbli b’mod temporanju l-websajt minħabba raġunijiet tekniċi li huma barra mill-kontroll tagħna.
 • School Education Gateway ma terfax responsabbiltá għal kwalunkwe klassifikazzjoni jew kummenti sottomessi rigward il-kontenut.
 • School Education Gateway tirriżerva d-dritt li timmodifika l-websajt tal-Għodod tal-Erasmus+, jew timmodifika dawn it-Termini fi kwalunkwe ħin mingħajr preavviż.

Politka ta’ Użu Aċċettabbli

Jekk qed tippubblika l-kontenut permezz tal-Għodod tal-Erasmus +, jekk jogħġbok aqra dan bir-reqqa:

 • Il-powsters huma responsabbli biex jipprovdu informazzjoni preċiża u rilevanti fil-listi tagħhom, inkluż iż-żamma tal-informazzjoni u l-aġġornament tagħha meta jkun meħtieġ.
 • Il-powsters jiżguraw li kwalunkwe kontenut li jikkontribwixxi għall-pjattaforma jkun preċiż (fejn jiddikjara l-fatti) u jkun ġenwinament miżmum (fejn jiddikjara opinjonijiet).
 • Mhuwiex permess li ttella’ jew tibgħat materjal, stampi, vidjows jew kontribuzzjoni oħra lil din il-pjattaforma li l-powsters m’għandhomx permess jużaw.
 • Mhuwiex permess li tippersonifika kwalunkwe persuna jew entità, jew tiddikjara b'mod falz jew tagħmel misrappreżentazzjoni tagħha.
 • Mhuwiex permess li timmanipula l-listi jew xi parti minnhom (inklużi titoli, deskrizzjoni, metadata, dati, informazzjoni tal-kuntatt, eċċ.) b'tali mod li tista’ tiżgwidaw lill-qarrejja jew taħbi informazzjoni rilevanti minnhom, inkluż li tipprovdu kwalunkwe informazzjoni falza jew mgħawġa biex ittejjeb il-viżibilità fir-riżultati tat-tfittxija, jew tissottometti/tippromwoti reviżjonijiet jew klassifikazzjonijiet foloz.

Ksur tat-termini u l-kundizzjonijiet

In-nuqqas ta' konformità ma' din il-politika ta’ użu aċċettabbli jikkostitwixxi ksur materjali tat-Termini u l-Kundizzjonijiet li fuqhom l-utenti għandhom il-permess jużaw il-pjattaforma, u jista’ jirriżultaw fit-teħid ta' kwalunkwe azzjonij waħda jew kollha li ġejjin fi kwalunkwe ħin, mingħajr notifika minn qabel:

 • L-irtirar immedjat, temporanju jew permanenti tad-dritt tiegħek li tuża s-sit tagħna.
 • It-tneħħija immedjata, temporanja jew permanenti ta' kwalunkwe posting jew materjal imtella' minnek fuq is-sit tagħna li huwa kkunsidrat mhux preċiż, mhux xieraq, jew irrelevanti għall-għanijiet u l-udjenza fil-mira tal-websajt.
 • It-tneħħija, temporanja jew permanenti ta’ kwalunkwe reviżjoni/kumment tal-utenti u t-tweġibiet għalihom fid-diskrezzjoni tagħna, jekk huma abużivi, jew jekk jidhrux li huma frodi jew duplikati.
 • Il-ħruġ ta' twissija lilek.

Id-deċiżjoni dwar il-konsegwenzi xierqa għall-ksur tat-Termini u Kundizzjonijiet preżenti se tittieħed abbażi tas-severità tal-ksur u tal-istorja tal-utent fuq il-pjattaforma. B’mod partikolari, deċiżjoni dwar it-tneħħija permanenti ta’ dritt għall-użu tal-pjattaforma tista’ tkun iġġustifikata biss jekk l-utent ikkonċernat ikun diġà ġie mwissi, fil-kuntest ta’ ksur preċedenti tat-Termini u Kundizzjonijiet preżenti, li d-drittijiet tiegħu jew tagħha jistgħu jkunu irtirati b’mod permanenti f’każ ta’ aktar ksur.

F’każ li tneħħi xi post minn tiegħek fi kwalunkwe forma, l-irtirar tad-dritt tiegħek li tuża l-websajt tagħna, jew li tiċħad l-aċċess għalih jew għal kwalunkwe waħda mill-għodod tal-Erasmus+, inti intitolat titlob ir-raġunijiet wara d-deċiżjoni. Tali talba għandha tiġi indirizzata lil support@schooleducationgateway.eu. Kull talba meqjusa abbużiva, speċjalment minħabba l-karattru ripetittiv tagħha, ma tingħatax risposta dwar is-sustanza. F’dawn il-każijiet, int se tkun infurmat li t-talba ġiet meqjusa abbużiva u li l-ebda tweġiba oħra ma tiġi pprovduta.

Tista’ tindirizza l-kummenti tiegħek dwar deċiżjoni rigward l-irtirar tad-drittijiet tiegħek biex tuża l-pjattaforma billi tikkuntattja lil EAC-SEG@ec.europa.eu fi żmien ġimagħtejn wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni.


Termini u kundizzjonijeit speċifiċi

Katalgu tal-Korsijiet

 • Il-Katalogu tal-Korsijiet huwa maħsub biex jintuża għall-ippowstjar ta' avviżi ta' korsijiet li huma eliġibbli bħala attività ta' mobilità tal-persunal appoġġjat minn finanzjament ta’ Erasmus+ (Azzjoni Ewlenija 1: Proġett ta' mobilità għal persunal tal-edukazzjoni skolastika).
 • Sir af aktar dwar l-iskadenzi, il-kundizzjonijiet u l-proċeduri tal-applikazzjonijiet fuq il-websajt tal-Erasmus+.
 • Jekk int fornitur ta’ korsijiet, ara r-“Rekwiżiti tal-korsijiet fuq il-post ippubblikati fil-Katalgu tal-Korsijiet” aktar ’l isfel fuq din il-paġna.
 • Jekk jogħġbok innota li, għalissa, l-amministraturi ta’ School Education Gateway biss jistgħu jippubblikaw korsijiet online ġodda fil-Katalgu tal-Korsijiet.

Opportunitajiet ta’ Mobilità

 • Id-database hija intiża biex telenka offerti ta’ opportunitajiet ta’ mobilità għall-istaff tal-iskola, pereżempju apprendistat, perjodi ta’ osservazzjoni jew assenjazzjonijiet ta’ tagħlim fi skola jew f’organizzazzjoni barra mill-pajjiż.
 • L-ispejjeż ta’ attività ta’ mobilità tal-istaff jistgħu jiġu appoġġati b’finanzjament ta’ Erasmus+ bħala parti mill-Pjan tal-Iżvilupp Ewropew ta’ kull skola (ara Azzjoni Ewlenija 1: Proġett ta’ mobilità għall-istaff tal-edukazzjoni fl-iskejjel).
 • Sir af aktar dwar id-data ta’ skadenza tal-applikazzjonijiet, kundizzjonijiet u proċeduri fuq il-websajt tal-Erasmus+.

Sħubijiet strateġiċi

 • Id-database hija maħsuba biex tintuża għall-powsting ta' ideat ta’ proġetti u avviżi ta’ tiftix tal-imsieħba li huma eliġibbli biex jiġu kkunsidrati għal sħubijiet strateġiċi ffinanzjati mill-KE fis-settur tal-edukazzjoni skolastika:
  • Sħubijiet Strateġici li jappoġġjaw l-innovazzjoni
  • Sħubijiet Strateġici li jappoġġjaw l-iskambju ta’ prattiki ġodda
 • Sir af aktar dwar id-data ta’ skadenza tal-applikazzjonijiet, kundizzjonijiet u proċeduri fuq il-websajt tal-Erasmus+.

Ħtiġijiet għall-korsijiet fuq il-post ippubblikati fil-Katalgu tal-Korsijiet

Dan id-dokument jelenka l-ħtiġijiet għall-korsijiet ta’ taħriġ għall-għalliema rigward l-Erasmus+. Biex niżguraw benefiċċji massimi u li jdumu għall-iskejjel u l-għalliema, dawk li jipprovdu l-korsijiet huma mistennija jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti u jaderixxu mal-għanijiet u l-istandards tal-programm tal-Erasmus+. Dawn ir-rekwiżiti għandhom jgħinu lill-iskejjel li qed ifittxu korsijiet adattati.

1. Konformità mad-definizzjoni ta’ mobilità ta’ tagħlim għall-istaff tal-edukazzjoni fi skejjel mogħtija fil-Gwida tal-Programm

Il-korsijiet iridu jkunu maħsuba u jitmexxew skont ir-regoli u l-għanijiet stabbiliti fil-Gwida tal-Programm tal-Erasmus+ għall-Azzjoni Ewlenija 1: Mobilità ta’ tagħlim għall-istaff tal-edukazzjoni fl-iskejjel. Dawn ir-regoli jinkludu ħtiġijiet dwar il-kontenut, il-post u t-tul tal-kors. Aktar informazzjoni ssibuha fil-Gwida tal-Programm.

2. Nipprovdu dimensjoni Ewropea

Il-kors jeħtieġ jipprovdi dimensjoni Ewropea, kemm rigward il-kontenut kif ukoll fl-istruttura tal-kors. Id-dimensjoni Ewropea tista’ tkun attivata f’ħafna modi, bħad-diversifikazzjoni tal-profil tal-parteċipanti, il-ħolqien ta’ gruppi multikulturali fis-sejba ta’ post adattat għall-kors.

L-attendenza tal-għalliema għal kors għandha tkun katalista għal fehim aħjar ta' u riflessjoni dwar il-prijoritajiet Ewropej fl-iskola tagħhom, kif ukoll l-implimentazzjoni sinifikanti ta’ dawn il-prijoritajiet fuq livell tal-iskola kollha. Għandu wkoll jiżgura li l-għalliema jkollhom l-opportunità jiltaqgħu ma’ għalliema a) minn pajjiżi Ewropej oħra, u b) li jaħdmu fl-istess livell ta’ edukazzjoni (snin bikrija, primarja, sekondarja) li magħhom ikunu jistgħu jistabbilixxu proġetti internazzjonali ġodda.

Kull kors Ewropew huwa fl-istess ħin seminar li potenzjalment jibni kuntatti, u matulu l-parteċipanti jkunu jistgħu jibdew jiżviluppaw proġetti Ewropej oħra. Il-fornituri għalhekk għandhom jiżguraw li l-eTwinning huwa ppreżentat waqt il-korsijiet tagħhom, biex joffru lilhom u l-iskejjel tagħhom opportunitajiet fl-oqsma ta’ netwerking, komunikazzjoni bejn il-pari u l-parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ tagħlim u proġetti kollaborattivi wara l-kors. Sib aktar informazzjoni hawn.

3. Nissodisfaw il-ħtiġijiet professjonali tal-iskejjel u l-għalliema permezz ta’ korsijiet ta' kwalità għolja

Kors li jsir barra mill-pajjiż għandu joffri perspettiva ġdida għall-iskola ta’ kull parteċipant f’pajjiżhom, f’konformità mal-ħtiġijiet u l-istrateġiji deskritti fil-Pjan ta’ Żvilupp Ewropew. Barra minn hekk, id-disinn tal-kors jeħtieġ jirrifletti l-ħtiġijiet tal-iżvilupp professjonali kurrenti tal-għalliema individwali, identifikati permezz tal-Pjan ta’ Żvilupp Ewropew, stħarriġ tal-għalliema u sorsi relevanti oħra. Il-korsijiet għandhom jingħataw minn mexxejja esperjenzati li għandhom għarfien ta’ sistemi nazzjonali multipli, u kull kors għandu jkun flessibbli biżżejjed biex jiġi adattat għall-bżonnijiet ta’ kull grupp ta’ parteċipanti. 

Kors ta’ kwalità għolja għandu:

 • Ikun parteċipattiv u interattiv u jiffaċilita djalogu produttiv bejn il-parteċipanti;
 • Jiffoka fuq l-iżvilupp tal-kompetenzi professjonali tal-għalliema;
 • Joffri bilanċ bejn it-teorija u l-applikazzjoni prattika tal-approċċi;
 • Jagħżel attivitajiet li huma adattati għat-tul u l-għanijiet tal-kors;
 • Juża firxa ta’ metodi biex iwassal kontenut tal-kors li permezz tiegħu l-parteċipanti jinvolvu rwieħhom fis-sessjonijiet u jkunu innovattivi fil-prattika futura tagħhom;
 • Juri flessibilità fl-għoti tal-kors skont il-bżonnijiet tal-parteċipanti (p.eż. lingwi, livelli ta’ kompetenza, esperjenza preċedenti);
 • Jipprovdi metodi differenti fejn il-parteċipanti jaqsmu u jirriflettu fuq it-tagħlim tagħhom.

Il-fornituri li joffru l-korsijiet tagħhom permezz tal-Katalgu tal-Korsijiet jeħtieġ jiggarantixxu li l-korsijiet huma mmexxija skont id-deskrizzjoni tal-għanijiet. Il-fornituri għandhom jiżguraw livell tajjeb ta’ dettall fid-deskrizzjoni, u proċess ta’ applikazzjoni faċli u aċċessibbli.

Il-korsijiet għandhom jipprovdu ċertifikazzjoni għall-għalliema, li tinkludi d-dati tal-attendenza, il-kontenut tal-kors u r-riżultati tat-tagħlim. Iċ-ċertifikati għandhom ikunu ffirmat mill-fornitur tal-kors u ppreżentati b’mod li jistgħu jintużaw fl-iżvilupp tal-karriera tal-parteċipanti. Issib galvu ta’ mudell hawn dokument tal-Mobilità tal-Europass.

4. Dispożizzjonijiet oħra

Il-fornituri tal-kors għandhom jiżguraw li l-ispazji ta’ tagħlim, l-akkomodazzjoni u l-ikel u x-xorb huma ta’ kwalità għolja. Irid ikun hemm ukoll dispożizzjoni għall-parteċipanti bi bżonnijiet speċjali.

5. Niżguraw I-impatt futur

Il-korsijiet għandhom jiżguraw li l-kors iwassal għar-riżultati li ġejjin għal kull għalliem:

 • Netwerking: komunikazzjoni kontinwa mal-parteċipanti l-oħra tal-kors u ma’ kollegi fl-iskejjel (p.eż. permezz tal-eTwinning jew spazji kollaborattivi tematiċi);
 • It-trasferiment tal-għarfien u l-kompetenzi miksuba lejn il-prattika tagħhom (is-suċċess ta’ dan jiddependi mill-iskejjel kif ukoll mill-fornituri tal-kors);
 • L-impatt fuq l-iskola tagħhom permezz tal-involviment attiv fl-ippjanar strateġiku fir-rigward tal-Pjan tal-Iżvilupp Ewropew tal-iskola.

6. Evalwazzjoni biex tifforma l-iżvilupp futur tal-korsijiet

L-evalwazzjoni għandha tkun mibnija fid-disinn ta’ kull kors. Il-fornituri jridu jiżguraw li jirrispondu b’mod adattat għall-eżitu ta’ kull evalwazzjoni rigward il-kwalità tal-korsijiet tagħhom.