Żvilupp professjonali għal għalliema ġodda: ibbrillaw mhux tgħejjew iżżejjed!

Image: Rawpixel / Shutterstock.com

Hemm ħafna professjonijiet iktar vitali għall-futur tas-soċjetà milli t-tagħlim? U madankollu, għalliema ġodda huma partikolarment vulnerabbli għal tluq qabel iż-żmien minħabba problemi bħal xogħol żejda u studenti mhux dixxiplinati. Dawn huma xi metodi li bihom l-għalliema ġodda jistgħu jibnu sistema ta’ appoġġ, jiggwidaw l-għarfien u l-fehim ta’ sħabhom, u jiżviluppaw il-kontenut, il-pedagoġija u l-prattika tal-klassi tagħhom stess.

Mentoring ta’ grupp ta’ pari

Il-biċċa l-kbira tal-professjonisti tal-edukazzjoni se jkunu familjari mal-mentoring tradizzjonali, li hija relazzjoni bejn għalliem aktar esperjenzat u l-kollega jew l-apprendist inqas esperjenzati tagħhom. Imma qatt ippruvajt verme? Dan huwa l-akronimu Finlandiż għall-mentoring ta’ grupp ta' pari, kunċett użat fil-Finlandja biex jappoġġa l-għalliema fil-karriera bikrija tagħhom.

F'dan l-approċċ ta’ mentoring, għalliema minn skejjel differenti f'distrett edukattiv jiltaqgħu regolarment, normalment darba fix-xahar. Kull grupp huwa magħmul minn 5-10 membri, kemm novizzi kif ukoll esperti, u huwa ffaċilitat minn mentor imħarreġ (li huwa l-uniku wieħed meħtieġ jipparteċipa kull darba, u li jitħallas). Waqt dawn il-laqgħat, l-għalliema għandhom iċ-ċans li jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u jiddiskutu problemi u sfidi ta’ kuljum, fl-ispirtu ta' metodoloġiji narrattivi.

Dan il-mudell jista’ jiddikjara li jikkontribwixxi għall-istorja ta' suċċess tas-sistema edukattiva Finlandiża. Fi studju akkademiku ta’ mentoring ta' grupp ta’ pari, il-mentees parteċipanti kważi unanimament qablu li l-prattika hija importanti għall-edukaturi – mhux biss għalliema kwalifikati ġodda iżda wkoll għalliema b'esperjenza.

Kien pilota fl-2008-2010 u minn dak iż-żmien ġie żviluppat u mxerred min-Netwerk Finlandiż Osaava Verme, għall-Induzzjoni tal-Għalliema ffinanzjat mill-istat.

Reżiljenza permezz ta’ awtoriflessjoni

Meta għalliema jkun kapaċi jżommu perspettiva pożittiva waqt li jittrattaw il-ħafna sfidi, il-pressjonijiet u d-diffikultajiet tax-xogħol ta’ kuljum tagħhom, huma jistgħu jissejħu reżiljenti. Il-proġett ENTREE (It-Titjib tar-Reżiljenza tal-Għalliema fl-Ewropa) għandu l-għan li jiżviluppa dan l-attribut f'aktar għalliema, sabiex jgħinhom jittrattaw l-ambjent skolastiku li jinbidel malajr.

L-ewwel nett, l-għalliema jistgħu jużaw l-għodda ta’ awtoevalwazzjoni tar-reżiljenza tal-għalliema biex jistabbilixxu t-triq ta' tagħlim personali tagħhom. Imbagħad, l-għodda se tippuntahom lejn il-unit l-aktar rilevanti għalihom minn sitt moduli ta’ tagħlim online dwar ir-reżiljenza, il-bini ta' relazzjonijiet, il-benesseri emozzjonali, biex ilaħħqu mal-istress, it-tagħlim effettiv u l-immaniġġjar tal-klassi.

Għalliema li għadhom jibdew jistgħu jibbenefikaw ukoll mill-manwali u l-materjali tas-seminars wiċċ imb wiċċ tal-proġett. L-attivitajiet huma kollha sostnuti minn approċċ kollaborattiv u riflettiv biex irawwem it-tkabbir tal-komunitajiet tal-għalliema.

ENTREE tnieda fl-2014 b'finanzjament mill-Programm ta’ Tagħlim Tul il-Ħajja tal-Kummissjoni Ewropea u bl-appoġġ ta' esperti minn ħames pajjiżi Ewropej: ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Irlanda, Malta u l-Portugall.

Inkjesta sistematika bbażata fuq ir-riċerka

Mill-2014, il-Federazzjoni Fern f'Wales żviluppat pjan ta’ żvilupp strateġiku importanti bl-għeruq fit-tagħlim professjonali bbażat fuq l-inkjesti.

L-iskejjel kostitwenti introduċew erba’ strutturi ġodda:

  1. tmexxija kondiviża, ma’ għalliema li jieħdu rwoli ta' tmexxija, anke kmieni fil-karriera tagħhom;
  2. workshops ta’ “tagħlim u istruzzjoni” kull ġimagħtejn;
  3. sessjonijiet ta’ co-coaching, fejn il-coaches prattikanti u dawk li qed jitħarrġu jipprovdu appoġġ pedagoġiku; u
  4. programm ta’ mentoring.

L-għalliema jidentifikaw oqsma ta’ titjib fil-pedagoġija tagħhom, bħall-valutazzjoni għat-tagħlim jew l-impenn tal-istudenti, u jibbrawżjaw il-letteratura rilevanti. Imbagħad jaqsmu s-sejbiet teoretiċi tagħhom waqt il-workshops u jiddeċiedu kollettivament kif idaħħluhom fil-prattika. Wara li kellhom iċ-ċans jesperimentaw, huma jikkunsidraw ir-riżultat fis-sessjonijiet ta’ co-coaching. B'mod parallel ma’ dan, is-sejħa għal tmexxija kondiviża tippermettilhom jieħdu aktar inizjattiva, pereżempju billi jwettqu l-proġetti ta' riċerka tagħhom stess, filwaqt li l-programm ta’ mentoring jiżgura li l-prattiċi tagħhom jibqgħu friski.

L-iskejjel investew ukoll f’kameras tal-vidjow, klassi b'mera f'direzzjoni waħda, u riżorsi oħra li permezz tagħhom l-għalliema jistgħu josservaw u jirriflettu fuq il-lezzjonijiet tagħhom stess (jew tal-oħrajn).

Il-Federazzjoni Fern tikkonsisti minn żewġ skejjel primarji, Craig Yr Hesg u Cefn, b’total ta’ madwar 400 student.

Biex tiskopri proġetti ffinanzjati mill-UE għaddejjin u tal-passat fl-edukazzjoni skolastika, jekk jogħġbok mur fuq il-Pjattaforma tar-Riżultati tal-Proġetti tal-Erasmus+.