Edukazzjoni u appoġġ għar-refuġjati Ukraini

Hawnhekk għandek issib serje ta’ artikli u riżorsi li jappoġġjaw l-integrazzjoni ta’ refuġjati żgħażagħ Ukraini fis-sistemi edukattivi tal-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi tal-Erasmus+. Din il-paġna se tiġi aġġornata regolarment bl-aktar informazzjoni reċenti.

Pjattaformi u riżorsi online fl-Ukrajna

Riżorsi edukattivi online bl-Ukren: l-edukazzjoni fl-Ukrajna taħt kundizzjonijiet avversi: Mill-14 ta’ Marzu, l-iskola reġgħet infetħet f’ħafna reġjuni tal-Ukraina bl-għajnuna ta’ tagħlim mill-bogħod. Studenti Ukraini kemm ġewwa u barra l-pajjiż jistgħu jaċċessaw materjal edukattiv online fl-Ukrajna.

L-edukazzjoni skolastika u s-solidarjetà fi żminijiet ta’ kriżi

Stħarriġ dwar it-tagħlim tal-istorja minn perspettivi multipli: George Santayana huwa kkreditat bil-kwotazzjoni “Dawk li ma jistgħux jiftakru l-passat huma kkundannati li jirrepetuha” – u, f’dan ir-rigward, l-edukazzjoni tal-istorja tista’ ssaħħaħ il-memorja kollettiva tagħna billi turi fehmiet kontrastanti ta’ avvenimenti storiċi. F’dan l-istħarriġ, aħna nistaqsu dwar il-fehmiet tiegħek fuq il-multiperspettività fl-edukazzjoni tal-istorja.

Lezzjonijiet li tgħallimna dwar it-tagħlim tal-istorja minn gwerer tal-passat fl-Ewropa: Matul perjodi ta’ kunflitt, bħall-gwerra fl-Ukraina, il-kwistjoni ta’ narrattivi storiċi u kif huma mgħallma taqa’ taħt skrutinju ġdid. Din it-tutorial se teżamina kif l-għalliema tal-istorja jistgħu jinnegozjaw tilwim u differenzi biex jagħmlu s-suġġett sinifikanti għall-istudenti kollha.

L-iskejjel fl-Ewropa jirreaġixxu għall-invażjoni Russa tal-Ukraina: Il-klassijiet u l-amministrazzjonijiet tal-iskola madwar il-kontinent immobilizzaw biex jesprimu solidarjetà mal-Ukraina, u l-għalliema impenjaw ruħhom li jwieġbu l-mistoqsijiet tal-istudenti. Dan l-artikolu jenfasizza xi ideat u prattiki ta’ min wieħed ifaħħarhom.

Il-protezzjoni tal-edukazzjoni minn attakki waqt konflitt armat: Anke f’konflitt jew gwerra, iż-żamma tad-dritt għall-edukazzjoni, u li ma ssirx ħsara lit-tfal, lill-persunal fl-edukazzjoni jew lill-iskejjel hija fundamentali. Hemm diversi sforzi internazzjonali għall-protezzjoni tal-edukazzjoni waqt konflitt armat u emerġenzi oħra.

Sfond dwar is-sistema edukattiva Ukrajna mill-2016: Riforma edukattiva li bdiet fl-2016 ġabet ħafna bidliet fl-edukazzjoni tal-Ukrajna.

Edukazzjoni għar-refuġjati

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Kif għandna nipprovdu Edukazzjoni u Kura Bikrija tat-Tfal għal tfal refuġjati Ukreni: Għadd sinifikanti ta' refuġjati Ukreni li għadhom kif jaslu huma tfal żgħar. Kif nistgħu nilqgħuhom f'ċentri tal-Edukazzjoni u Kura Bikrija tat-Tfal (ECEC) mal-Ewropa kollha?

L-inklużjoni ta' refuġjati Ukreni fil-klassijiet tal-iskejjel sekondarji: u jekk l-istudenti ma jitkellmux il-lingwa?: Matul dawn l-aħħar ftit ġimgħat, madwar 5 miljun Ukren qasmu l-fruntiera għall-Unjoni Ewropea. Filwaqt li l-Ministeru tal-Edukazzjoni tal-Ukrajna għamel biċċa xogħol mill-aqwa biex jistabbilixxi tagħlim online għall-istudenti kollha tal-iskola sekondarja, xorta għad baqa' ostakli biex jingħelbu. Mialy Dermish mis-SIRIUS Network tirrifletti fuq l-inklużjoni soċjali u lingwistika għall-istudenti Ukreni u l-mogħdija tagħhom għas-suċċess fl-edukazzjoni.

Appoġġ għas-saħħa mentali u l-benesseri tal-istudenti refuġjati permezz tal-konnessjoni u l-kontinwità: L-esperjenza tal-gwerra, it-tluq għal għarrieda minn ambjent familjari, u t-tħassib dwar il-qraba jista’ jkollhom impatt negattiv fuq is-saħħa u l-benesseri mentali tat-tfal refuġjati. Dan se jaffettwa wkoll l-esperjenza ta’ tagħlim tagħhom. Għalhekk huwa importanti li l-iskejjel, b’mod partikolari dawk li bħalissa qed jilqgħu għadd kbir ta’ refuġjati, isiru “kompetenti għar-refuġjati”.

Kif l-Istati Membri tal-UE jsibu għalliema għal studenti refuġjati: Diskussjoni ta’ tagħlim bejn il-pari fost rappreżentanti mill-Ministeri tal-Edukazzjoni tal-UE eżaminat kif issib għalliema għal studenti refuġjati. Din id-diskussjoni saret fl-4 ta’ April 2022, bħala parti mill-Grupp ta’ Solidarjetà tal-UE għall-Edukazzjoni għall-Ukrajna – Grupp ta’ Ħidma Skejjel.

Rikonoxximent tal-kwalifiki tal-istudenti tal-iskola fl-Ukrajnas: Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki li r-refuġjati jġibu mill-pajjiż tal-oriġini tagħhom, kif ukoll il-fehim tal-livell ta’ edukazzjoni milħuq, għandu rwol importanti fl-aċċess għall-edukazzjoni għolja u għas-suq tax-xogħol.

Compendium of inspiring practices on inclusive and citizenship education: This compendium presents a comprehensive range of inspiring practices aiming to provide ideas and inspiration for policymakers and practitioners who strive to improve the inclusiveness of education and training systems across the EU. It additionally intends to contribute to developing the growing body of evidence on the importance and added value of inclusive education. (2021)

Inclusion of young refugees and migrants through education: The Thematic Fiche on Inclusion of young refugees and migrants through education was produced by the members of the ET 2020 Working Group on Promoting Common Values and Inclusive Education. (2020)

PAESIC resources for teachers and school leaders: PAESIC (acronym for Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom) is KA2 Erasmus+ project designated with the purpose of supporting primary school teachers in enhancing social inclusion in the classroom, particularly students of refugee and migrant backgrounds. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migrants in European schools: learning and maintaining languages: Supporting newly arrived migrant children to master the language of schooling alongside maintaining and further developing their personal linguistic repertoire is key for their successful reception and integration, as well as successful teaching. (2018)

Preparing teachers for diversity: the role of Initial Teacher Education: Even though the diversity found in European societies is not a new phenomenon, its nature is rapidly changing. Europe is becoming increasingly diverse due to intra-European mobility, international migration and globalisation. (2017)

Jekk tixtieq tibbrawżja School Education Gateway għal aktar informazzjoni rilevanti billi tuża t-tag “studenti migranti”.

Korsijiet ta’ żvilupp professjonali

22 t’April 2022: Webinar dwar l-appoġġ tas-saħħa mentali u l-benessri tat-tfal refuġjati fl-iskola

6 ta’ Mejju 2022: Webinar dwar il-merħba ta’ refuġjati li għadhom kif waslu fil-klassi

13 ta’ Mejju 2022: Webinar dwar it-taħriġ tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali dwar l-edukazzjoni tar-refuġjati

23 ta’ Mejju - 6 ta’ Ġunju 2022: Kors ta’ żvilupp professjonali għall-għalliema dwar l-integrazzjoni ta’ migranti u refuġjati fl-iskejjel

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Jekk tixtieq tista’ tibbrawżja l-katalgu tal-korsijiet ta’ School Education Gateway għal aktar materjal tal-kors.

Interaġixxi ma’ għalliema oħra

Ingħaqad mal-eTwinning, il-komunità online għall-persunal tal-iskola (għalliema, kapijiet tal-iskola, librara, eċċ.) biex tikkomunikaw, tikkollaboraw u taqsmu. L-eTwinning jappoġġja għalliema u studenti Ukraini, pereżempju permezz ta’ gruppi ta’ diskussjoni speċifiċi dwar l-integrazzjoni ta’ migranti u refuġjati fl-iskola, u billi taqsam solidarjetà mmexxija mill-komunità u attivitajiet ta’ appoġġ għal għalliema u studenti Ukraini.

L-integrazzjoni tal-migranti u r-refuġjati fl-Iskola: X’inhuma l-aktar modi effettivi biex jiġu milqugħa l-migranti u r-refuġjati fl-ambjent ġdid tal-iskola tagħhom? Bħala parti mill-azzjonijiet meħuda mill-komunità tal-eTwinning biex toffri appoġġ lill-għalliema u lill-istudenti, il-Grupp Prominenti dwar “L-integrazzjoni tal-migranti u r-refuġjati fl-iskola” estenda l-fokus tiegħu biex isaħħaħ ukoll lill-għalliema li qed jappoġġaw ir-refuġjati. Il-grupp għandu l-għan li jappoġġa lill-għalliema madwar l-Ewropa kollha li qed jiffaċċjaw l-isfida li jiżguraw id-dritt ta’ dawn it-tfal għall-edukazzjoni u t-taħriġ u li jipprovdilhom sens ta’ normaliità, u jipprova jtaffi t-trawma tal-gwerra u l-ispostament.