Involviment ma’ riċerkaturi fil-karriera bikrija: is-sejħa għal astratti issa miftuħa

Image: Surface / Unsplash.com

Sejħa ġdida għal astratti toffri opportunità lir-riċerkaturi fil-karriera bikrija li jissottomettu u jippubblikaw ix-xogħlijiet ta’ riċerka tagħhom fuq il-Pjattaforma Ewropea tal-Edukazzjoni tal-Iskejjel tal-futur u jiġu ppreżentati fil-Konferenza Annwali tal-eTwinning għall-Għalliema tal-Futur 2022.

Il-Pjattaforma tal-Edukazzjoni tal-Iskejjel Ewropej hija pjattaforma ġdida tal-Kummissjoni Ewropea li se titnieda fl-2022. Il-pjattaforma se jkollha taqsima ddedikata li tinkoraġġixxi u turi b’mod partikolari r-riċerka mwettqa minn riċerkaturi għalliema, riċerkaturi fil-karriera bikrija u għalliema studenti.

F’dan il-kuntest, issa hemm sejħa miftuħa għal riċerkaturi fil-karriera bikrija li huma mistednin jissottomettu x-xogħlijiet tagħhom marbuta mat-tema annwali tal-eTwinning 2022, li hija “Il-Futur Tagħna – Sabiħ, Sostenibbli, Flimkien: Skejjel u l-Bauhaus Ewropew il-Ġdid”. Suġġetti rilevanti jinkludu (iżda mhumiex limitati għal) disinn innovattiv ta’ spazju ta’ tagħlim, edukazzjoni inklużiva, edukazzjoni ambjentali, il-benessri fl-iskola, u tagħlim imħallat.

Is-sottomissjonijiet għandhom jirrappurtaw riċerka bbażata fuq evidenza empirika minn riċerka nazzjonali u internazzjonali u/jew proġetti tal-eTwinning, kif ukoll kunsiderazzjonijiet teoretiċi u metodoloġiċi relatati mas-suġġetti msemmija hawn fuq.

L-artikli magħżula u riveduti mill-pari minn din is-sejħa se jiġu ppubblikati fuq il-Pjattaforma Ewropea tal-Edukazzjoni tal-Iskejjel u l-awturi se jkunu mistiedna jippreżentawhom fil-Konferenza Annwali “eTwinning għall-Għalliema tal-Futur” fl-2022.

L-iskadenza għas-sottomissjoni hija l-10 ta’ Frar 2022. Interessati? Aqra aktar dwar is-sejħa hawn biex issir taf min jista’ jissottometti x-xogħlijiet tagħhom u kif.

Hija miftuħa wkoll sejħa għal reviżuri bejn il-pari, disponibbli għall-akkademiċi li jaħdmu f’qasam relatat mal-edukazzjoni skolastika.