Предучилишно образование и грижа

Предучилишното образование и грижа може да ги постави основите за подоцнежен успех во животот од аспект на образование, добросостојба, вработливост и социјална интеграција, особено за децата од загрозени групи. Комисијата има поставено приоритети за предучилишно образование и грижа со цел подобрување на пристапот до системите и услугите и нивниот квалитет, од раѓање до започнувањето на задолжителното образование.

Во овој дел може да најдете статии и останати материјали на оваа тема. Повеќе на оваа тема може да прочитате на веб-страницата на Европската Комисија. За да ги истражите останатите теми, послужете се со менито на врвот од страницава.

Најнова содржина