KIDS YOGA AGAINST EARLY SCHOOL LEAVING / BULLYING / CONFLICT / EXCLUSION

Kids Yoga sessions aim at children to have fun primarily through stories and games; it is aimed to provide children with practical information about the theme and related yoga poses on a theme axis for each session.
Kids Yoga aims to breathe right into children, use their imagination, apply their yoga postures and maintain their existing body elasticities.
Kids Yoga; there are benefits in children such as supporting balance development, increasing concentration and focus, relieving the mind, helping children express themselves, improving their imagination and increasing their creativity, as well as guiding them to be powerful individuals as bodies and minds.

Организатор на курсот
Utopia Education Art and Media Organization
Локација
ISTANBUL, Турција


Контактирајте ја организацијата

Претстојни сесии

10.04.2023 > 14.04.2023
Регистрирајте се пред 10.04.2023
29.05.2023 > 02.06.2023
Регистрирајте се пред 29.05.2023

Покажете изминати сесии

Оценка & рецензија

Повратните информации се обезбедуваат преку Mobility Tool+ на Европската комисија само од проверени учесници на курсот. Ако сте го поминале овој курс, ве молиме користете го Mobility Tool+ за да испратите повратни информации. Ако курсот не е веќе во Mobility Tool+ , можете да му го дадете на координаторот на вашиот проект следниот идентификациски број: 197852.


Нема оценки за овој курс.

Организатор

Utopia Education Art and Media Organization
Utopia Education Art and Media Organization
Rating: 5/58 корисници

Контакт

Контактирајте го давателот на курсот овде или преку дополнителните доставени контакт информации (на пр. веб сајт)
Други курсеви понудени од давателот на курсеви

Турција

Турција

Турција

Шведска

Шпанија

Шведска

Турција

Шпанија

Шпанија

Турција

Шведска

Германија

Германија

Придружни материјали Потребна ви е помош и/или дополнителни информации? Посетете ја страницата материјали за поддршка!