Предложете содржина

Дали имате некоја интересна содржина којашто сакате да биде објавена на School Education Gateway? Преку овој онлајн формулар, испратете ни ја предложената содржина. Пред да ја испратите, погледнете какви видови содржина имаме и погледнете ги месечните теми. Ако сакате да предложите содржина за некоја конкретна месечна тема, ве молиме испратете ја три месеца однапред. За жал не можеме да ги објавиме сите предложени содржини, но уредничкиот тим ги разгледува сите предлози и ќе го извести испраќачот дали материјалот е избран за објавување. Исто така, го задржуваме правото да ја уредиме доставената содржина пред нејзино објавување.

За општи прашања, користете го вообичаениот формулар за контакт.

Ве молиме за да ја видите оваа страница.