Видеозаписи

Во овој дел ќе најдете видеозаписи поврзани со инклузивното образование и предвременото напуштање на образованието. Погледнете го воведот во темата и видете што има да понуди оваа Збирка алатки. Видете ги нашите извештаи за добрите практики во ова поле или видеозаписите од листата што се однесуваат на предвременото напуштање на образованието. За да изберете превод на некој од јазиците на ЕУ, пуштете го видеозаписот и кликнете на копчето за Поставки (иконата со запченик во долниот десен агол од видеозаписот).

Вовед во темата на предвремено напуштање на образованието и Европската збирка алатки за училиштата


Прикажи ја оваа листа со видеозаписи

Репортажа за добрите практики од нашата база на ресурси


Прикажи ја оваа листа со видеозаписи

Наша листа на видеозаписи за справувањето со проблемот на предвремено напуштање на образованието


Прикажи ја оваа листа со видеозаписи

Повеќе на YouTube Прикажи ги сите наши листи со видеозаписи за инклузивно образование и добросостојба