Поддршка за учениците

3.11. Targeted support - disadvantaged socio-economic background

Whether learners are successful in school or at risk of early leaving is largely dependent on their socio-economic status (SES). The effects of socio-economic status are clearly present in all of Europe’s education and training systems. Children from lower socio-economic backgrounds are less likely to participate in and benefit from early childhood education and care (ECEC) than children from more advantaged backgrounds. The initial disadvantage can be exacerbated throughout the school years if additional support is not provided to help children close educational gaps. Equal participation in quality ECEC is however found to be among the most effective approaches to combatting socio-economic inequalities in educational achievement.

Покажете повеќе

Ресурси ( Пребарајте ги сите ресурси )

Ве молиме забележете дека во моментов содржината на страниците за материјали е достапна само на англиски.

ESL - monitoring and prevention solutions (Przedwczesne kończenie nauki - monitoring i przeciwdziałanie)

The project goal is to provide a comprehensive analysis of best practices for preventing ESL in partner countries in the areas: of ESL monitoring systems; and, methods of counteracting ESL and reintegrating students.

Project partners were from Poland, the UK and Italy. Outputs include a report on ESL monitoring systems, a report on prevention and reintegration methods, and a training pack.

Области: Управување со училиштата; Наставници; Поддршка за учениците

Под-области: Училишна култура и клима; Училишно раководство; Следење на учениците изложени на ризик

Јазик: EN

Држава: Италија; Обединето Кралство; Полска

J'ai ma place au collège

This project is aims to fight against school dropout by addressing risk factors including:
• behavioural problems (discipline, violence ... )
• integration problems
• learning problems
• low motivation
• low self-esteem
• a lack of ambition
It is also important the student have a positive experience of school

 This project has two components:

1.) In "volet 1" students work collaboratively on a cross thematic directly related to the project. The aim is to restore and develop the pleasure of learning through informal activities.
2.) In "Volet 2" partner institutions (management, nursing service , teachers ... ) devoted to educational activities and educational research work together to produce a toolbox on prevention of ESL which can be adapted to local context. The focus is on prevention of conflicts, fight against discrimination, peer mediation, individual tutoring, class or group projects.

https://digitaliessite.wordpress.com/category/accueil/

 

Области: Наставници; Поддршка за учениците; Вклучување на засегнатите страни

Под-области: Училишно раководство; Благосостојба на учениците; Учество на учениците во училишниот живот; Следење на учениците изложени на ризик; Насочена поддршка-посебни потреби во образованието и тешкотии при учењето; Партнерства: Организации во заедницата и граѓанско општество

Јазик: EN

Држава: Грција; Италија; Полска; Португалија; Романија; Франција; Шпанија

Акциски план за инклузивни училишта – „InScool“

Методологијата „InScool“ е наменета да послужи како флексибилен водич за училиштата на почетокот од нивниот процес кон инклузија и подобрување на личните и академски резултати на сите деца и млади фокусирајќи се на нивниот пристап до квалитетно и релевантно образование и учеството во него.

Области: Управување со училиштата; Поддршка за учениците

Под-области: Училишна култура и клима; Насочена поддршка: Мигранти, Роми; 3.9. Бегалци, мигранти и Роми; Насочена поддршка-посебни потреби во образованието и тешкотии при учењето

Јазик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Белгија; Грција; Обединето Кралство; Полска; Шпанија

Инструменти за евалуација кои промовираат интеркултурно менторство во училиштето (E-EVALINTO)

E-EVALINTO има цел да промовира врсничко менторство за да се намали појавата на предвремено напуштање на образованието кај учениците од мигрантско потекло и да се препознае вредноста на интеркултурноста, како и да се изработи ИКТ рамка за оценување, управување и изработка на активности за интеркултурни контексти. Проектот финансиран од Еразмус+ се фокусира на постапките на одлучување и на идентификувањето различни трендови во анализираните ситуации.

Области: Управување со училиштата; Поддршка за учениците

Под-области: Училишна култура и клима; Соработка во рамките на училишните системи; Благосостојба на учениците; Учество на учениците во училишниот живот; Водење и поддршка во кариерата; Наставна програма и насоки за учење; Учење и оценување; Следење на учениците изложени на ризик; Насочена поддршка: Мигранти, Роми; 3.9. Бегалци, мигранти и Роми

Јазик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Ирска; Италија; Кипар; Полска; Шпанија

„Jump@school“ – Тестирање на модел за справување со предвременото напуштање на образованието

За да го спречи предвременото напуштање на образованието, проектот „Jump@school“ разви и тестираше иновативен модел на интервенција и го оценуваше неговото влијание врз ставот на учениците од ранливите категории кон училиштето. Тој вклучуваше конзорциум на десет партнери од шест земји, четири училишта и 480 ученици на возраст од 14 до 17 години.

Области: Поддршка за учениците; Вклучување на засегнатите страни

Под-области: Благосостојба на учениците; Следење на учениците изложени на ризик; Мултидисциплинарни тимови; Партнерства - работодавци и деловни активности; Партнерства: Организации во заедницата и граѓанско општество

Јазик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Австрија; Германија; Италија; Полска; Турција; Шпанија

Прикажете ги следните 10 резултати