Наставници

Почетно образование за наставници и континуиран професионален развој на наставниците

Both initial teacher education (ITE) and continuous professional development (CPD) are critical to ensure that teachers acquire the competences, skills and knowledge that allow them to respond to a range of classroom situations. Professional mastery is positively associated with teachers’ satisfaction. This is especially the case for teachers who work in more demanding contexts, such as schools with high levels of socio-economic and educational disadvantage and very heterogeneous groups of learners.

Покажете повеќе

Ресурси ( Пребарајте ги сите ресурси )

Ве молиме забележете дека во моментов содржината на страниците за материјали е достапна само на англиски.

ATD Quart Monde - teacher training module

ATD quart monde is a French NGO involving individuals who experience or have experienced poverty.Among other initiatives, it works with ‘folk universities’ (universités populaires) in France, with the aim to generate and gather expert knowledge from its members - participants on a number of issues, including parenting and perception of school.

Области: Наставници; Поддршка за учениците

Под-области: Вештини и компетенции на наставникот; Наставниците и нивните релации со учениците и родителите; Почетно образование за наставници и континуиран професионален развој на наставниците

Јазик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Држава: Франција

Проект E-COURSE – Зголемување на учеството на деца мигранти и бегалци

Проектот E-COURSE има цел да ги подобри пристапот, учеството и постигнувањата на новопристигнатите деца бегалци и мигранти во рамки на основното образование во Германија, Грција, Италија, Франција и Кипар, и на европско ниво да ја унапреди нивната севкупна интеграција во општествата домаќини.

Области: Наставници; Поддршка за учениците

Под-области: Вештини и компетенции на наставникот; Почетно образование за наставници и континуиран професионален развој на наставниците; 3.9. Бегалци, мигранти и Роми

Јазик: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Држава: Германија; Грција; Италија; Кипар; Франција

Прикажете ги следните 10 резултати