Најнови ресурси

Напорно работиме на постојано подобрување на Европската збирка алатки за училишта и додаваме нови ресурси. Овде по хронолошки редослед може да ги најдете најновите документи и практики. Би сакале да ве поканиме да ги споделите сопствените искуства и проектни резултати. Пополнете го овој формулар и прикачете ги соодветните документи.