Збирка алатки за простор за безбедно заздравување и учење

Збирката алатки за простор за безбедно заздравување и учење (SHLS) им го обезбедува следново на хуманитарните работници од првите линии на одговор: упатство за практично спроведување, приспособливи примероци на алатки, сеопфатни материјали за обука, и осмислени наставни содржини. Обезбедени се ресурси за 9-месечна програма и тие се применливи и во рурални, и во урбани средини, во зависност од локално дефинираните потреби и приоритети.

Просторот за безбедно заздравување и учење (SHLS) е сигурно, грижливо и предвидливо место каде децата и адолесцентите кои живеат во конфликтни или кризни средини можат да учат, да се развиваат и да бидат заштитени. Овој пристап се заснова на пристапите на Меѓународниот комитет за спасување под наслов „Families Make the Difference“ и „Healing Classrooms“ наменети за заштита и образование на децата.

Обезбедени се ресурси за 9-месечна програма и тие се предвидени да се спроведуваат во 3-месечни циклуси, започнувајќи од моментот на настанување на вонредната ситуација. Содржината на збирката алатки може да се користи во кампови или заедници за прифаќање, и во рурални, и во урбани средини. Изработена е содржина за социо-емоционално учење, за читање и за математика, за деца на возраст од 6–11 години. Обезбедена е содржина за родителски вештини за згрижувачи на деца (6–11 години) и адолесценти.

Вид
Документ (индиректен доказ)
Држава
Европа
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; NL; NO; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Основно
Ниво на интервенцијата
Универзално
Интензитет на интервенцијата
Периодично
Извор на финансирање
Приватно финансирање