Збирка алатки за простори соодветни за деца во хуманитарни средини

Просторите соодветни за деца (CFS) се користат од страна на хуманитарните организации за зголемување на пристапот на децата до безбедни средини и за унапредување на нивната психо-социјална добросостојба. Некои програми за CFS може да се фокусираат на неформално образование или на други потреби поврзани со децата, но целта на сите програми за CFS е да се обезбеди релаксирана и забавна средина за децата.

Збирката алатки за CFS обезбедува комплет материјали за да им се помогне на раководителите и на помагачите да воспостават и да спроведат квалитетни CFS. Основните начела вклучуваат заштита на децата од наштетување, унапредување на психо-социјалната добросостојба и ангажирање на капацитетите на заедницата и на згрижувачите.

Збирката алатки за простори соодветни за децата во хуманитарни средини вклучува:

Збирката алатки беше дизајнирана да се осврне на недостатоците во однос на квалитетот во CFS.

Вид
Документ (индиректен доказ)
Држава
Европа
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Основно; Предучилишно; Средно
Ниво на интервенцијата
Универзално
Интензитет на интервенцијата
Периодично
Извор на финансирање
Приватно финансирање

Овој ресурс е дел од следниве области / под-области :