Унапредување на интеграцијата на мигрантите и на бегалците во образованието и преку образованието

Слика: Toolkit

„Унапредување на интеграцијата на мигрантите и на бегалците во образованието и преку образованието“ има цел да ги поддржи образовните синдикати и активисти во развојот на активности за поддршка на правата на новодојденците.

„Education International“ изработи збирка алатки која им дава насоки на едукаторите и на образовните синдикати за осмислување планови за инклузија на мигрантите и бегалците, како и насоки за училиштата за управување со разновидноста и еманципација на мигрантите и на бегалците.

Збирката алатки може да им помогне на образовните синдикати кои немаат претходно искуство во оваа област, како и на оние кои сакаат дополнително да ги развијат своите активности во однос на мигрантите и бегалците. Таа може да се користи на различни нивоа од организацијата и им овозможува да:

  • Ги разберат појавата на миграција и присилна раселеност низ светот и предизвиците кои таа ги наметнува во однос на образовниот сектор.
  • Ги разберат и бранат правата на бегалците и на мигрантите согласно меѓународното, регионалното и националното право.
  • Развијат активности во корист на правата на мигрантите и бегалците на национално и на локално ниво.
  • Се спротивстават на предоминантниот негативен наратив за миграцијата и бегалците.
Вид
Документ (директен доказ)
Држава
Европа
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Основно; Предучилишно; Средно
Ниво на интервенцијата
Таргетирано
Интензитет на интервенцијата
Периодично
Извор на финансирање
Приватно финансирање