„Scuola Viva“ – Подобрување на училиштата на регионално ниво со повеќе чинители

Проектот „Scuola Viva“ претставува низа интервенции насочени кон зајакнување на образовната понуда на регионалниот училиштен систем и на односот меѓу училиштето, територијата, деловните субјекти и граѓаните во Кампанија, Италија. Проектот моментално опфаќа 500 училишта кои учествуваат со над 400.000 ученици.

Започнувајќи во 2016 година, четиригодишната програма финансирана од Европскиот социјален фонд имаше цел да го подигне нивото на квалитет во училиштата во регионот на Кампанија. Моментално, 500 училишта се вклучени во програмата и тие ги отвораат своите врати во попладневните часови за да понудат културни, социјални, уметнички и спортски иницијативи за децата и нивните семејства, особено во најтешките подрачја од територијата.

„Scuola Viva“ има и апликација која може бесплатно да се преземе од Google Play и која овозможува наставниците, учениците и сите корисници поврзани со училишниот свет да водат интеракција, да споделуваат содржина и секогаш да бидат во тек со новите активности.

Линкови
Project website
Вид
Практика (директен доказ)
Држава
Италија
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Основно; Средно
Ниво на интервенцијата
Таргетирано
Интензитет на интервенцијата
Тековно
Извор на финансирање
Европски фондови