„Junior Job Coach“ – Поддршка при првите чекори во професионалниот живот

Слика: Project logo

Проектот „Junior Job Coach“ беше креиран за да им помогне на младите ученици од ранливи категории кои можеби ги немаат социјалното искуство и вештини кога ги прават првите чекори во професионалниот живот. Проектот внимателно ги поврзува со добро обучен помлад ментор кој од далечина веднаш може да им понуди помош и совети.

Проектот беше создаден со цел да спречи учениците од маргинализирани категории кои влегуваат на пазарот на трудот предвреме да ја напуштат праксата на тој начин што им се обезбедува добро обучен помлад ментор. Ученикот може да му се јави на својот ментор за помош на работното место преку социјалните медиуми, како WhatsApp, или преку СМС, со цел да може да ги реши сите проблеми и тешкотии и секогаш да има „пријател“ кому може да се обрати кога ќе му треба помош.

На веб-страницата на проектот може да се најдат неколку бесплатни материјали на англиски, холандски, шпански, германски и романски јазик, вклучително и водич за спроведување; Рамка на компетенции за колеги-ментори; флексибилна и модуларна програма за обука за помлади ментори; и комплет алатки за работодавците за надополнување и зајакнување на нивните сопствени структури за поддршка на новите вработени.

На проектот му беше доделена наградата од Еразмус+ за Добра практика.

 

Вид
Практика (индиректен доказ)
Држава
Австрија; Обединето Кралство; Романија; Холандија; Шпанија
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Средно
Ниво на интервенцијата
Таргетирано
Интензитет на интервенцијата
Тековно
Извор на финансирање
Европски фондови