„Jump@school“ – Тестирање на модел за справување со предвременото напуштање на образованието

За да го спречи предвременото напуштање на образованието, проектот „Jump@school“ разви и тестираше иновативен модел на интервенција и го оценуваше неговото влијание врз ставот на учениците од ранливите категории кон училиштето. Тој вклучуваше конзорциум на десет партнери од шест земји, четири училишта и 480 ученици на возраст од 14 до 17 години.

Крајната цел на проектот беше да понуди и да даде увид, препораки и предлози за дефинирање политики за стручно образование и обука кои може да ја спречат и да се справат со појавата на предвремено напуштање на образованието, исто и од аспект на новите предизвици наметнати од актуелното социо-економско сценарио во Европа (економска криза, високи стапки на невработеност на младите, миграциски прашања).

„Jump@school“ разви модел на интервенција со цел намалување на предвременото напуштање на образованието кој се заснова на мешавина од индивидуални и групни активности, однос со територијата и пристап на управување со случаи.

Ги вклучуваше следниве активности:

  1. индивидуални советодавни сесии меѓу учесници и JumpOperators
  2. изработка на Планови за индивидуален развој
  3. групни активности, т.е. воведен состанок за означување на почетокот на процесот, за кршење на мразот, како и работилници за развој на креативноста, самопочитта, довербата и комуникацијата.
Вид
Документ (директен доказ)
Држава
Австрија; Германија; Италија; Полска; Турција; Шпанија
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Средно
Ниво на интервенцијата
Таргетирано
Интензитет на интервенцијата
Периодично
Извор на финансирање
Европски фондови