Поддршка за инклузивно училишно лидерство („SISL“)

Слика: SISL project logo

Проектот „Поддршка за инклузивно училишно лидерство (SISL)“ истражуваше како да се промовира инклузивно лидерство на училишно ниво и обезбеди алатки за поддршка. Проектот сметаше дека лидерството посветено на инклузивно образование се стреми кон постигнување целосно учество во важни образовни можности, високи достигнувања и добросостојба за сите ученици, вклучително и оние кои се најмногу изложени на ризик од исклученост.

Училишното лидерство е пресуден фактор во развивањето поинклузивен образовен систем. Проектот „SISL“ се спроведуваше во периодот од 2017-2021 година и беше координиран од Европската агенција за посебни потреби и инклузивно образование. Резултатите вклучуваат:

  • Краток извештај за инклузивно училишно лидерство

Покрај тоа, се изработија и пилотираа алатки со отворен код:

  • Рамка на политики за помош на развојот на политики за поддршка на инклузивно училишно лидерство.
  • Алатка за саморефлексија за осврнување и дијалог меѓу лидерството и креаторите на политики за јазот меѓу стандардите за кои лидерството е одговорно и политиките што се достапни за да се обезбеди достигнување на тие стандарди. Оваа алатка е со отворен код, може да се приспособи на контекстите во различни земји и да се комплетира целосно или делумно, со фокус на главните функции на училишните лидери во давање насока и човечки или организациски развој.
Документи
Detailed Description
Линкови
Project website
Вид
Практика (индиректен доказ)
Држава
Австрија; Белгија; Бугарија; Германија; Грција; Данска; Естонија; Ирска; Исланд; Италија; Кипар; Летонија; Литванија; Луксембург; Малта; Норвешка; Обединето Кралство; Полска; Португалија; Словачка; Словенија; Србија; Унгарија; Финска; Франција; Холандија; Хрватска; Чешка република; Швајцарија; Шведска; Шпанија
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Основно; Предучилишно; Средно
Ниво на интервенцијата
Таргетирано; Универзално
Интензитет на интервенцијата
Периодично; Тековно
Извор на финансирање
Европски фондови