„Rescur: сурфање на брановите“ – Наставна програма за отпорност

Слика: RESCUR project logo

„Rescur: сурфање на брановите“ беше тригодишен проект од програмата „Комениус“ за доживотно учење во рамки на кој се изработи наставна програма за отпорност во предучилишното и основното образование во Европа преку интеркултурна и транснационална соработка.

Проектот „RESCUR“ се спроведуваше од 2012 до 2015 година и беше координиран од Универзитетот на Малта и партнерските универзитети од Крит (Грција), Лисабон (Португалија), Öребро (Шведска), Павија (Италија) и Загреб (Хрватска). Проектот изработи специјализирана наставна програма за отпорност за маргинализираните групи, како што се ромските деца, децата со попреченост и индивидуални образовни потреби, и децата од мигрантско потекло.

  • Создавање растечки менталитет
  • Градење силни страни
  • Развој на самоопределување
  • Унапредување на комуникациските вештини
  • Градење здрави односи
  • Претворање на предизвиците во можности

Наставната програма на „RESCUR“ беше преведена на други јазици и спроведена во други земји, вклучително во Австралија, Бугарија, Ирска, Литванија, Романија, Русија и Турција. Второто издание на меѓународната верзија на англиски јазик ќе биде објавено во 2022 година, а обуката ја организира Универзитетот на Малта.

Вид
Практика (индиректен доказ)
Држава
Бугарија; Грција; Ирска; Италија; Литванија; Малта; Португалија; Турција; Хрватска; Шведска
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Основно; Предучилишно
Ниво на интервенцијата
Таргетирано; Универзално
Интензитет на интервенцијата
Периодично
Извор на финансирање
Европски фондови; Локално финансирање; Приватно финансирање