Моделот „Fuoriclasse“ за справување со проблемот на предвремено напуштање на образованието

Слика: Fuoriclasse

„Fuoriclasse“ (Италија) е интегриран интервентен модел за справување со предвременото напуштање на образованието наменет за учениците, наставниците и за семејствата. Тој нуди активности за поттикнување на мотивацијата за учење и стекнување знаење, со цел обезбедување целосно спроведување на правото на образование, онака како што е пропишано со Конвенцијата на ОН за права на детето.

Образовните интервенции на „Fuoriclasse“, во склоп на училиштата и надвор од нив, се предвидени за 4-5 одделение од основното образование и за 2-3 година од средното образование, со цел обезбедување помош при преминот од едно кон друго училишно ниво. Проектот работи на четири комплементарни, повеќедимензионални полиња на интервенција:

  • Зајакнување и обнова на вештините и знаењето на училиштата.
  • Културни рекреативни работилници.
  • Мерки на системско ниво за ажурирање на знаењето на наставниците и сензибилизација на родителите.
  • Ефективна и неформална поддршка за учење надвор од училиштето.

Активностите на „Fuoriclasse“ вклучуваат, на пример, мотивациски работилници за време на училишните часови, училишни кампови како облик на неформално образование, придружници за ученици со тешкотии во учењето, совети за зголемување на добросостојбата во училиштето и состаноци за олеснување на дијалогот училиште-семејство.

Евалуацијата покажа дека има резултати, како на пример, задоцнетите приеми на час се намалија двојно, отсуствата од училиште се намалија, и семејствата покажуваат зголемен интерес за училишните резултати на нивните деца.

Вид
Практика (индиректен доказ)
Држава
Италија
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Основно; Средно
Ниво на интервенцијата
Универзално
Интензитет на интервенцијата
Тековно
Извор на финансирање
Локално финансирање; Приватно финансирање

NICE IDEA!

Преведете (Само за регистрирани корисници)