Акциски план за инклузивни училишта – „InScool“

Слика: InScool Project

Методологијата „InScool“ е наменета да послужи како флексибилен водич за училиштата на почетокот од нивниот процес кон инклузија и подобрување на личните и академски резултати на сите деца и млади фокусирајќи се на нивниот пристап до квалитетно и релевантно образование и учеството во него.

Проектот „InScool“ финансиран од ЕУ започна во 2019 година со цел воспоставување на акциски план за инклузивни училишта и зајакнување на училиштата низ цела Европа во насока на усвојување инклузивни практики. Целта е младите луѓе, коишто доаѓаат од најразлични средини, да бидат интегрирани во средиштето на заедницата и да им се помогне да развијат силна свест за себеси и за заедништвото. Во соработка со училишните лидери, наставниците, советниците, психолозите, родителите и креаторите на политики, проектот создаде ефект на бранување низ целата училишна заедница и го поддржа создавањето на акциски план за спроведување стратегии за инклузија во европските училишта. Главен производ на „InScool“ е Едукативниот пакет за инклузивни училишта.

Вид
Документ (индиректен доказ)
Држава
Белгија; Грција; Обединето Кралство; Полска; Шпанија
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Основно; Средно
Ниво на интервенцијата
Универзално
Интензитет на интервенцијата
Тековно
Извор на финансирање
Европски фондови; Локално финансирање