Менторство преку социјален бизнис – „Sindbad“

Слика: Sindbad logo

„Sindbad“ е социјално претпријатие основано во 2016 година со цел поврзување на луѓе од различни светови. Нашата визија е општество во кое младите луѓе можат да ја земат судбината во свои раце и да ја обликуваат својата иднина согласно нивниот талент и пасија, без оглед на социјалната средина од која доаѓаат.

„Sindbad“ создава силни интерперсонални врски. Во својата програма за менторство 1:1, којашто трае 8-12 месеци, тие здружуваат млади луѓе кои доаѓаат од различни средини. Практикантите на „Sindbad“ се ученици на возраст од 14-19 години од едно од 45-те партнерски училишта. Практикантите од училиштата од социјално загрозени средини добиваат поддршка преку лично и рефлексивно менторство, што им помага во потрагата по можности за понатамошно образование или стручна едукација. Менторите се млади професионалци или студенти на возраст од 20 до 35 години. Тие сакаат да им помагаат на младите додека истовремено ги вежбаат и унапредуваат своите социјални вештини. „Sindbad“ се финансира од донации, јавни финансии, како и преку бизнис моделот кој нуди работилници за компании кои се фокусирани на обука на стажанти и на мерки за личен развој. Партнерските компании сакаат претприемачки да остваруваат добивка додека истовремено преземаат социјална одговорност.

Вид
Практика (индиректен доказ)
Држава
Австрија
Јазик
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Ниво на образование
Средно
Ниво на интервенцијата
Индивидуално
Интензитет на интервенцијата
Периодично
Извор на финансирање
Локално финансирање; Национална влада; Приватно финансирање