Ученичкиот глас во образованието: Годишник на CIDREE за 2019 година

Овој Годишник ни овозможува да го слушнеме ученичкиот глас од неколку европски земји. Преку 12 написи, низа автори од различни области и специјализации, нудат перспективи за промовирање на ученичкиот глас во најширок образовен контекст.

Темата на Годишникот на CIDREE за 2019 година е ученичкиот глас во образованието. Во ера на зголемена отчетност и поголем фокус на мерењето на резултатите на учениците, ученичкиот глас претставува значително и растечко движење во образованието. Наместо пристап кон учењето од горе надолу, којшто е насочен од наставникот, пристапот на ученички глас ги охрабрува учениците да имаат активна улога во планирањето, учењето, како и да придонесат кон развојот на училишните практики и политики.

  • Објавено од: CIDREE
  • Година: 2019
  • Јазик: АНГ
  • Преземи