Ресурси

Публикации, упатства и наставни материјали за да бидете во тек и да ја подобрите педагошката практика.

Публикации

Извештаи и студии во врска со политиките на училишното образование на европско и национално ниво.

Видете ги сите

Туторијали

Практични идеи и инспирации за наставници и училишта

Видете ги сите

Материјали за учење

Различни наставни материјали креирани од институциите на ЕУ и проекти финансирани од ЕУ.

Видете ги сите

Пакети за подготвка eTwinning проекти

Проектните китови можат да се користат како репер за наставниците кои сакаат да спроведат слични проекти или како алатки за инспирација и свежи идеи.

Видете ги сите