Помошни материјали

     

1. Често поставувани прашања

FAQ

Најбрз начин да најдете одговор на најчестите прашања е со прелистување во делот Често поставувани прашања.

2. Упатства

Tutorials

Има различни упатства кои даваат корисни насоки за користење на платформата:

  • Упатство за платформата School Education Gateway: Основни информации за содржината и услугите на платформата. Достапни на 23 јазика.
  • Упатство за Алатките за Еразмус+: Постепени насоки за секој што е заинтересиран за користење на каталогот со курсеви, можностите за мобилност или директориумите за стратешки партнерства, без разлика дали прелистувате објави или сакате да поставите своја објава. Достапни на 23 јазика.
  • Видео упатства: Ви покажуваат како да креирате сметка, да ја ресетирате лозинката, да направите објава, и многу други работи. Достапни на англиски јазик.

3. Прирачни материјали за програмата Еразмус+

Guiding materials

4. Услови и одредби

Terms and conditions

Секој што планира да постави објава (курс, можност за мобилност или барање за стратешко партнерство) треба прво да ги прочита Условите и одредбите, во кои е дефинирано какви треба да бидат објавите во делот на Алатки за Еразмус+.