одговор на COVID-19: Платформата School Education Gateway е сеуште целосно оперативна и спремна да ви даде поддршка по пат на онлајн подучавање и професионален развој: можете да пратите еден од нашите MOOC- или да се приклучите на претстојниот вебинар како би го отпочнале процесот. Сите ажурирања во врска со Еразмус+ активностите можете да ги пратите на официјалната веб страница на Европската комисије.

Можности од Еразмус+

Три алатки и информации за училиштата за подготовка на апликации за Еразмус+

Каталог со курсеви

Каталог на курсеви за професионален развој за наставници и училишен персонал.

Видете ги сите

Додадете курс

Проектна мобилност на училишен песонал под Клучна акција 1 (наставни задачи и обука на персонал). Прочитајте повеќе

Можности за мобилност

Можности за училишниот персонал да ги извршува наставните задачи и пракса во училиште домаќин/организација во странство

Видете ги сите

Додадете можност за мобилност

Проектна мобилност на училишен песонал под Клучна акција 1 (наставни задачи и обука на персонал). Прочитајте повеќе

Стратешки партнерства

Најдете партнерски училишта/организации низ Европа за да направите заеднички проекти кои имаат за цел подобрување на стандардите и квалитетот на наставата и учењето.

Видете ги сите

Додадете барање за партнерство

Стратешки партерства под Клучна Акција 2 (барање на партнери). Прочитајте повеќе