School Education Gateway и eTwinning се спојуваат во European School Education Platform. На оваа платформа не може повеќе да се регистрираат нови корисници, но корисниците кои веќе имаат сметка можат да се најавуваат, а сите посетители можат да ја прелистуваат јавната содржина. Внимателно прочитајте ги овие Прашања и одговори (достапни на англиски) за да дознаете повеќе. За новата платформа, неопходна ви е сметка на EU Login – следете ги упатствата за креирање сметка на EU Login.

Нова содржина

Предстојни настани

Видете ги сите

Видеа

Разговараме за образованието: премостување на јазот меѓу истражувањето и практиката

Погледнете повеќе видеа на нашиот Youtube канал