School Education Gateway и eTwinning наскоро ќе се спојат во новата European School Education Platform! За да дознаете како тоа ќе влијае врз вашите активности на овие две платформи, внимателно прочитајте ги овие Прашања & одговори (достапни на англиски јазик). Исто така, треба да знаете дека за најавување на новата платформа ќе ви биде потребен EU Login – дознајте како може да креирате сметка на EU Login.

Нова содржина

Предстојни настани

Видете ги сите

Видеа

Education Talks: Inclusion through the lens of myths and actions

Погледнете повеќе видеа на нашиот Youtube канал