Aptauja par medijiem un kritisko domāšanu

Picture: Chubykin Arkady / Shutterstock.com

Ko šobrīd domā pedagoģijas kopiena par to, kāpēc un kā mums būtu jāmāca skolēniem kritiski domāt par medijiem un medijos?

Kritiskā domāšana var tikt definēta kā proces, kas ietver atbilstošu jautājumu uzdošanu, saistošas informācijas apkopošanu un radošu strukturēšanu, jaunas informācijas sasaistīšanu ar esošajām zināšanām, esošu uzskatu un pieņēmumu pārvērtēšanu, loģisku spriešanu, kā arī uzticamu un pārbaudāmu secinājumu izdarīšanu.1.

Izstrādāt kritiskas domāšanas prasmes ir ļoti svarīgi mācībām un arī prasmei mācīties. Tā ir pamatiemaņa mūsdienu cilvēkiem, kas nepieciešama, lai varētu veiksmīgi piedalīties mūžizglītībā profesionālajā un personīgajā dzīvē. Mācīt skolēniem par medijiem un mācīt ar mediju palīdzību ir efektīvs veids, kā attīstīt skolēnu kritiskās domāšanas iemaņas. Mūsdienu mediju pārbagātībā ikvienam ir jāizveido plašāks prasmju klāsts, lai palīdzētu saprast ziņas, ko redzam sev visapkārt, un lai efektīvi mācētu izmantot rīkus pašiem sava vēstījuma izveidošanai un izplatīšanai. Mediju laikmetā kritiskās domāšanas iemaņas ļauj mums pieņemt izsvērtākus lēmumus gan skolā, gan mājās, gan darbā, gan arī balsošanas kabīnītē.

[1] Pēc UNESCO IBE Glossary of Curriculum Terminology piedāvātās definīcijas (2013), 15. lpp

Rezultāti:

1 - Gandrīz visu priekšmetu pasniegšanā varētu tikt izmantoti un būtu jāizmanto mediji, lai mācītu kritisko domāšanu.

Poll resultsPoll results


2 - Visu priekšmetu un visu vecumposmu skolotājiem jau ir nepieciešamās zināšanas, iemaņas, attieksme, apmācība un atbalsts, lai mācītu un attīstītu skolēnu kritisko domāšanu par un ar medijiem.   

Poll results Poll results


3 - Mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgi attīstīt kritiskās domāšanas iemaņas par un ar medijiem, lai izglītotu jauniešus par tiešsaistes riskiem, piemēram tādiem kā kiberapcelšana u.c, kā arī par iespējām un resursiem, kur saņemt palīdzību.

Poll resultsPoll results


4 - Kritiskās domāšanas iemaņas par un ar medijiem apgūšana iesaista un motivē ne tikai skolēnus ar labām sekmēm, bet arī skolēnus ar vājākiem rezultātiem, tādus, kurus parasti ir grūtāk iesaistīt.

Poll resultsPoll results


5 - Kādā vecumā Jūsuprāt būtu jāievieš kritiskas domāšanas par un ar medijiem apmācība skolu izglītībā?

Poll results