Aptauja par sociālajām un civilajām kompetencēm - Rezultāti

Picture: Mat Hayward/Shutterstock.com

Kad mēs runājam par sociālajām un civilajām kompetencēm, mēs domājam demokrātiskas vērtības, attieksmi un praksi, kas veido demokrātijas kultūru. Daudzi uzskata, ka šādas kompetences ir svarīgs skolas mācību plāna elements.

Sociāla kompetence varētu tikt definēta kā personīgas, starppersonu un starpkultūru iemaņas, kas dod iespēju indivīdam konstruktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Civilās kompetences ļauj indivīdam pilnībā iesaistīties pilsoniskā dzīvē, veicinot demokrātiskas vērtības, attieksmi un praksi. (Avots: Mūžizglītības pamatkompetences).


Rezultāti (N=157)

1. caurvijot visu mācību plānu

 • 6 – 8 g. v.
 • 8 – 10 g. v.
 • 10 – 12 g. v.
 • 12 – 14 g. v.
 • 14 – 16 g. v.

socialciviccomp_graph


2. Manā reģionā sociālās un civilās kompetences tiek 

 • speciālā mācību priekšmetā (piem., civilzinības)
 • humanitārajos priekšmetos (piem., filosofijā, vēsturē, valodās u.c.)
 • caurvijot visu mācību plānu
 • netiek mācītas vispār.

socialciviccomp_graph


3. Manuprāt sociālās un civilās kompetences būtu 

 • speciālā mācību priekšmetā (piem., civilzinības)
 • humanitārajos priekšmetos (piem., filosofijā, vēsturē, valodās u.c.)
 • caurvijot visu mācību plānu
 • nav jāmāca vispār.

socialciviccomp_graph


4. Mana reģiona skolās, skolēni piedalās debatēs, pašpārvaldē vai strukturētā lēmumu pieņemšanā no šāda vecuma:

 • 6 – 8 g. v.
 • 8 – 10 g. v.
 • 10 – 12 g. v.
 • 12 – 14 g. v.
 • 14 – 16 g. v.
 • Nepiedalās vispār.

socialciviccomp_graph


5. Mana reģiona skolās kultūras daudzveidības novērtēšana ir daļa no sociālo un civilo kompetenču apmācības

 • Pilnīgi nepiekrītu
 • Nepiekrītu
 • Piekrītu
 • Pilnībā piekrītu

socialciviccomp_graph


6. Es uzskatu, ka mācīt novērtēt kultūras daudzveidību ir būtiska daļa sociālo un civilo kompetenču apmācībā.

 • Pilnīgi nepiekrītu
 • Nepiekrītu
 • Piekrītu
 • Pilnībā piekrītu

socialciviccomp_graph