Education Talks: Mācību vides kopīga izstrāde

Skolotāji, skolēni un citi ar skolu saistītie var palīdzēt pielāgot mācību vidi, iespējams pat izstrādāt to no nulles. Karena Ķēninga Māstrihtas Universitātes asociētā profesore, runāja ar mums par iesaistīšanos skolu dizainā, ēkas informācijas modelēšanā un citiem tematiem.

Kādam būtu jābūt skolas vides izstrādes procesam?

Nav vienas receptes tam, kādai būtu jāizskatās skolai. Vissvarīgākais ir tas, ka diskusija sākas skolā, par pedagoģiju un izglītības vīziju, un no viņu pedagoģiskajiem mērķiem, viņiem jāredz, kāds solu izkārtojums der viņu pedagoģiskajai, un kā tas palīdz viņu ideālajām mācībām.

Kādi ir piemēri arhitektūras saskaņošanai ar izglītības vīziju?

Nīderlandē, netālu no Utrehtas ir De De Werkplaats, kur nesen uzbūvēja pilnīgi jaunu skolu kompleksu vidusskolai, tāpat arī UCL Akadēmija Londonā, tur arī tika uzbūvēta jauna ēka studentiem un pasniedzējiem. Abas šīs ēkas tika būvētas saskaņā ar izglītības vīziju un pedagoģiju, kas pamatā ir projektos balstīta, kurā ir autentiski uzdevumi, nelielas skolēnu grupas, kuras atbalsta pedagogi. Tāpēc, ja skola vēlas vairāk projektos balstītu dabu un dot iespēju grupu darbam līdzās ar pašu vadītu mācīšanos un e-mācīšanos, tam nepieciešamas no tradicionālās klases atšķirīgas vietas.

Kā skolas var pielāgot esošās telpas?

Ideāli ir, protams, ja var uzbūvēt pilnīgi jaunu vidi, jo tas ļauj vēlmes realizēt uzreiz. Taču tas, protams, ir iespējams tikai mazākumā gadījumu, tāpēc daudz biežāk skolas pielāgo savu esošo skolu dizainu, viņu fizisko vidi. Šajā procesā svarīgi ir arī iesaistīt dažādas iesaistītās puses, skatīties, vai realizējot grupu darbu, esošās mēbeles tam ir piemērotas, iespējams ir jāmeklē citādākas mēbeles vai tās ir citādāk jāizkārto klases telpās. Tas var būt arī plašāk. Ja skola uzskata, ka klases ir par mazu, pārāk ierobežojošas vēlamajai pedagoģijai, iespējams ir jānojauc sienas starp telpām.

Kā iesaistošā skolas dizainā tiek izmantoti vizuālie rīki?

Tā kā ikvienam ir sava pieredze un zināšanas, kas tiek piedāvātas procesa laikā, svarīgi ir vizualizēt to, par ko mēs runājam, lai mēs varētu mēģināt radīt kopīgi iztēloto modeli, kopēju ideju par to, kā būtu jāizskatās skolas ēkai. Mēs varam apsvērt dažādus rīkus. Tie var būt vienkārši zīmējumi. Tie var kļūt un arī tiem jākļūst precīzākiem vēlāk procesa gaitā, kad var izmantot datorprogrammas ēku informācijas modelēšanai, BIM, kas arhitektiem palīdz vizualizēt, kā izskatās ēka.

Kam vajadzētu iesaistīties procesā?

Abas skolas, ko tikko pieminēju, UCL akadēmija Londonā un De Werkplaats Biltovenā, Nīderlandē, iesaistīja dažādas ieinteresētās puses, skolotājus, skolēnus un vadību kopā ar arhitektiem izstrādes fāzē, un viņi pieredzēja arī to, ka procesā var būt izaicinājumi, jo katram ir sava individuālā perspektīva.

Nesenā pētījumā, mēs aicinājām arī tieši šīs ieinteresētās puses starpdisciplinārās komandās domāt par to, kā šo procesu var vislabāk ieviest, kā iesaistoties var izstrādāt skolas ēkas. Mums bija četras grupas, un katrā grupā bija arhitekts, skolotājs, skolēns un pedagoģiskais dizainers. Tas radīja starpdisciplināru modeli iesaistes ēkas dizainam, un šīs modelis atklāja, ka ēkas izstrādes procesā ir dažādas fāzes, dažādas iesaistītās puses un dažādi darboņi, kam katram ir dažādas lomas katrā fāzē.

Piemēram, attīstot savu pedagoģiju un izglītības vīziju, arhitektam ir mazāka nozīme, bet, domājot par to, kā izskatīsies telpas, arhitekts atkal ir būtisks, savukārt ieviešanas laikā viņu nozīme atkal mazinās. Tātad tas ir dinamisks process un šis modelis var būt rīks praksei plānot un uzraudzīt procesu.

Birkas: