Mācīšanās caur mākslu pamatskolās: dejas un mākslas sasaistīšana

Image: Neža Oblak

Integrējot dejas un vizuālo mākslu un atrodot to sinerģijas vērtību, Vesna Geršaka, Uršula Podobnika un Nuša Jurjeviča izveidoja projektu, kas palīdzēja bērniem saprast rūpniecību.

Mūs interesēja tas, kā 3. klases skolēni (30 astoņus gadus veci skolēni) reaģētu uz modeli, kurā mācītos no mākslinieciskas pieredzes, vai viņu konceptuālā uztvere, izteikta zīmējumos, pēc aktivitātēm būtu mainījusies. Skolotāji izvērtēja projektu, izmantojot kvalitatīvo interviju, zīmējumu un SVIR (SWOT) analīzi un portfolio.

Mēs aicinājām skolēnus izzināt tematu, iepazīstoties ar dažādiem dejas elementiem: telpu, laiku un enerģiju, kā arī virzienu, formu, ceļu, izmēru, ritmu un svaru; kuri ir elementi arī vizuālajās mākslās. Mācīšanās procesa aspekts bija priekšplānā, ļaujot iekļaut arī vizuālos elementus, iedvesmojot skolēnu radošumu, paplašinot konceptu lauku un bagātinot viņu mākslinieciskās izpausmes.

Sākumā mēs lūdzām skolēnus uzzīmēt, kā viņi iztēlojās rūpnīcu:

Dance And Visual Arts_Figure 1

1. attēls: skolēna fabrikas zīmējums pirms (pa kreisi) un pēc (pa labi) aktivitātēm. Sākotnējā, vienkāršā taisnstūra ēka ar skursteni tika papildināta ar skolēnu paplašināto redzējumu par rūpnīcu.

Otrajā fāzē skolēni apmeklēja muzeja izstādi, kurā ieguva vairāk zināšanu par rūpniecību un fabrikām.

Dance And Visual Arts_Figure 2

Foto: Andrejs Peuniks

Pēc tam procesā iesaistījās mākslinieki (mūziķis, dejotājs un mākslinieks) un, daloties pieredzē un idejās, komunicēja ar skolēniem. Mēs aicinājām skolēnus sarunāties ar māksliniekiem, muzeja kuratoru, skolotājiem un vienaudžiem. Deju un vizuālās mākslas darbnīcās skolēni izzināja fabrikas ražošanas līnijas kontrolēto kustību, telpu, uzstādīšanu, kā arī gaismas un brīvās kustības nozīmi, un fiziskās reakcijas uz skaņas stimuliem, attīstot radošumu, veidoja savstarpējas saiknes un izzināja to, kā tās ietekmē kustību, līniju veidošanu un savienojumus.

Dance And Visual Arts_Figure 3

Foto: Sanja Gornjeca

Projekta pēdējā daļa bija skolēnu deju uzvedums, kā arī vizuāls stāsts par rūpnīcām (koklvilnas ražošanu).

Dance And Visual Arts_Figure 4

Foto: Neža Oblaka

Ieguvumi no skolēnu iesaistīšanās

Rezultāti atklāja, ka mācoties caur mākslu, skolēnu paplašināja savu konceptuālo izpratni par tematu (1. attēls, pa labi). Skolēni labi reaģēja uz mācībām, un klasē veidojās pozitīvs mikroklimats. Skolotāji starp ieguvumiem no projekta min arī uzlabošanos grupu darbā, visu dalībnieku sadarbību, skolēnu pašvērtējuma un savstarpējo attiecību stiprināšanos, kā arī bērnu prieku un labklājību. Viņi pamanīja, cik svarīgi skolām ir sadarboties ar universitātēm, muzejiem un māksliniekiem, kas skolēniem ļauj iegūt autentiskas zināšanas no ekspertiem.

Sadarbība ar māksliniekiem spēlēja būtisku lomu arī skolotāju profesionālajā izaugsmē. Skolotāju sadarbība ar māksliniekiem ļāva izjaukt dažus iepriekš iedibinātus modeļus, tādējādi pilnveidojot pedagoģisko procesu.

Daloties ar idejām, tiek radīti jauni koncepti, kas ļauj un dažkārt pat pieprasa attieksmes maiņu. Šādā kontekstā, skolēni saprot, ka mākslas process ir “dzīvs” darba veids, kas ļauj ievērojami mainīt pieņemtos priekšstatus. Gan skolēni, gan skolotāji saprot, ka no pārmaiņām nav jābaidās, jo tās nenozīmē, ka iepriekšējos lēmumos bijušas kļūdas, bet gan to, ka ir parādījies labāks risinājums. Tāpēc gala produkts ir procesa radīta pieredzes, domu un lēmumu sintēze. Svarīgi ir saprast, ka katrs elements mākslā var tikt izteikts dažādos veidos, ļaujot to saskatīt no dažādām perspektīvām, tāpēc arī viedokļus var mainīt, ja rodas nepieciešamība. To var izmantot ne tikai mākslās, bet arī citās jomās.


Šis Vesnas Geršakas, Uršula Podobnikas un Nušas Jurjevičas raksts, balstīts viņu publikācijā:

Geršak, V. un Podobnik, U. (2020). Mācīšanās caur mākslu: Dejas un mākslas savienošana projektā “Kustība un tās pēdas”, C. Svendler Nielsen, S. Burridge(Eds.). Dejošana pāri robežām, Viedokļi par deju, Jaunieši un pārmaiņas, Oxon: Routledge.

Projektu finansiāli atbalstīja Ļubļanas Universitātes Pedagoģijas fakultāte.